W Rybniku trwają kontrole pieców. Strażnicy nałożyli kolejne mandaty

Grewert

Redakcja

16 marca, 2022

W pierwszych dwóch tygodniach marca rybniccy strażnicy miejscy przeprowadzili 274 kontrole posesji. Funkcjonariusze nałożyli kolejne mandaty za niedopełnienie obowiązku wymiany źródła ogrzewania.

Podczas kontroli strażnicy miejscy sprawdzają  m.in. numery porządkowe posesji, kwestie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i samą gospodarkę odpadami, a przede wszystkim kontrolują, jak mieszkańcy wywiązują się z obowiązku wymiany kotłów węglowych użytkowanych dłużej niż 10 lat.

W efekcie ostatnich 274 kontroli Straż Miejska w Rybniku wystawiła 8 mandatów i 22 pouczenia w kontekście przeprowadzonych kontroli pieców. Strażnicy miejscy skierowali też jeden wniosek o ukaranie do sądu.

Mandaty w wysokości  500 zł wystawiane są w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania, i jak dotąd nie zrobił też żadnego ruchu w kierunku takiej wymiany.

Z kolei pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został wprawdzie wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania (np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca). W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.

 

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 21.7µg/m3 PM2.5: 18.0µg/m3