W Bytomiu powstał klaster energii

D4 N 4450 kopia

Redakcja

26 stycznia 2022

Zielona energia czerpana m.in. z terenów poprzemysłowych i dążenia do energetycznej samowystarczalności? To tylko część korzyści, jakie niesie dla Bytomia stworzenie klastra energii. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś, 25 stycznia prezydent Mariusz Wołosz, przedstawiciele bytomskich spółek oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Klaster Innowacji Energetycznych w Bytomiu to porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii. Efektem współpracy członków klastra ma być stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.

Podczas wczorajszego spotkania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu dokument podpisali prezydent Mariusz Wołosz, Tomasz Barski, prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z. o. o, Henryk Dolewka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Podpisanie porozumienia to duży krok Bytomia w stronę zielonej energii i nabierającego już realnych kształtów projektu pozyskiwania energii z terenów poprzemysłowych. Formuła, którą będziemy tworzyć będzie jednak otwarta nie tylko na duże firmy, ale też na indywidualnych odbiorców. Mamy szereg możliwości, by to właśnie w Bytomiu rozpoczęła się zielona transformacja”

mówił prezydent Mariusz Wołosz.

Klaster na początek

O utworzeniu klastra energii z optymizmem mówił także dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Dzięki tej inicjatywie, nie tylko łatwiej ubiegać się o dofinansowanie m.in. na tworzenie źródeł OZE, ale przede wszystkim widzimy w tych działaniach duże możliwości zachęcenia nowych inwestorów, z gwarancją dostępu do zielonej energii, wytwarzanej w odpowiedzialny sposób”

mówi dr Janusz Michałek.

Włączając się w liczne projekty tego typu, chcemy tworzyć nowe, wysokopłatne, zaawansowane ekologicznie, tzw. „zielone" miejsca pracy, ale również utrzymywać te, które już mamy. Jest to niezwykle ważne dla przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji obszarów pogórniczych znajdujących się w województwie śląskim”

dodaje prezes.

Dostęp do zielonej energii

W czasach transformacji energetycznej inwestorzy oczekują nie tylko terenów inwestycyjnych, ale też usług, które umożliwiają dostęp do zielonej energii, wytwarzanej w odpowiedzialny sposób.

W Bytomiu wyznaczono już konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje.

To łącznie 65 ha, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kamieńskiej - Brzezińskiej, ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1, ul. Dworskiej czy ul. Orzegowskiej.

Zielona energia z kopalnianych podziemi

14 stycznia w gliwickim Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się spotkanie ekspertów z samorządowcami z  Bytomia, Gliwic, Zabrza, Katowic, podczas którego omówiono innowacyjny projekt Śląskiego Systemu Magazynowania Energii.

 

D4 N 4484 kopia

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 15.7µg/m3