Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie unieważnienia kredytów frankowych banku DnB Nord

Uniewaznienie kredytu frankowego

Redakcja

22 sierpnia, 2023

Kiedy w 2019 roku przełomowy wyrok TSUE w sprawie Dziubak otworzył szeroko drzwi do unieważniania umów kredytu z udziałem walut obcych, za tymi drzwiami wciąż pozostała część kredytobiorców, posiadających umowy zawarte po 2009 roku z Bankiem DnB Nord. Niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2023 r. (sygn. akt XXVIII C 13775/22) wydany przez tzw. Wydział Frankowy otworzył wspomniane drzwi także dla tych kredytobiorców.

Najczęściej walka w sądzie koncentruje się wokół zapewnienia sobie przez banki dowolności w ustalaniu kursu waluty obcej. Problematycznym elementem wspomnianych umów były klauzule dotyczące maksymalnego odchylenia spreadu bankowego od kursu średniego NBP, które w wielu przypadkach określano na poziomie 9-10%. Dla przeciętnego kredytobiorcy, spread bankowy może wydawać się technicznym szczegółem, ale w praktyce stanowi on wynagrodzenie banku za wymianę waluty, podczas gdy de facto do żadnej wymiany waluty nie dochodziło. Nadto wartość spreadu na poziomie 9-10%, jest z reguły znacznie wyższa niż w innych instytucjach finansowych.

Bitwa o abuzywność klauzul

Podobnie jak w przypadku innych spraw dotyczących umów z udziałem walut obcych ostateczna bitwa w sądzie koncentrowała się na abuzywności klauzul zawartych we wzorcu umownym. Niemniej argumentacja skupiała się nie tyle na potencjalnej niedookreśloności tych klauzul, ile na nadmiernej i nieuzasadnionej wysokości spreadu. Wydany wyrok potwierdził te argumenty, dając nadzieję wielu kredytobiorcom, którzy czują się poszkodowani przez podobne umowy.

To, co sprawia, że analizowany wyrok jest tak wyjątkowy, to prawdopodobnie fakt, że jest to pierwsza sytuacja w Polsce, kiedy korzystny wyrok dotyczył umowy z Bankiem DNB zawartej po 2009 roku. Teraz drzwi są otwarte dla innych kredytobiorców, którzy będą chcieli podjąć próbę unieważnienia umów kredytu frankowego na podstawie podobnych argumentów.

Wspomnianym wyrokiem napisano nowy rozdział w historii orzecznictwa w Polsce. Dla wielu kredytobiorców może to być początek drogi do odzyskania sprawiedliwości i równowagi w relacjach z Bankiem DNB. Biorąc pod uwagę znaczenie tego wyroku, możemy spodziewać się kolejnych prób unieważnienia podobnych umów w najbliższej przyszłości. Możesz bezpłatnie przeanalizować zapisy swojej umowy kredytowej, wypełniając ten formularz.

Autor: r. pr. Maciej Dujka z Kancelarii Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.4µg/m3