Ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie kredytu gotowkowego

Redakcja

28 sierpnia, 2023

Jeśli ubiegasz się o kredyt w banku, możesz się spotkać z propozycją ubezpieczenia takiego zobowiązania. Ma to na celu zapewnienie ci ochrony, gdybyś nie był w stanie spłacać rat. Tak może być na przykład, gdy stracisz pracę lub poważnie zachorujesz. Czy warto korzystać z takich ubezpieczeń? Na co zwracać uwagę, podpisując umowę?

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest formą polisy zapewniającej ochronę w sytuacjach, w których kredytobiorca nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania. To może nastąpić na przykład, gdy:

  • stracił pracę i przez kilka miesięcy nie osiąga przychodów,
  • zachorował lub uległ wypadkowi i nie jest w stanie pracować,
  • zmarł.

Co daje ubezpieczenie kredytu? Działa ono wówczas, gdy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń kredytobiorca traci możliwość spłaty pożyczonej kwoty. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek oddania bankowi pozostałej sumy. Może też przez określony czas płacić raty w imieniu ubezpieczonego, na przykład gdy kredytobiorca jest tymczasowo pozbawiony możliwości zarobkowania.

Ubezpieczenie kredytu – czy jest obowiązkowe?

Co do zasady ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Bank może jednak go wymagać i od tego uzależniać możliwość przyznania finansowania. Może także zaproponować korzystniejsze warunki wnioskującym, którzy zgodzą się na dokupienie polisy. To może być na przykład bonus w postaci niższego oprocentowania. Wówczas może się okazać, że zakup ubezpieczenia jest po prostu opłacalny.

Bank ma prawo wymagać od ciebie wykupienia dodatkowej polisy między innymi wtedy, gdy nie spełniasz wszystkich warunków, aby otrzymać to finansowanie. Taka procedura najczęściej dotyczy jednak długoterminowych zobowiązań gotówkowych oraz kredytów hipotecznych.

Co ważne, zgodnie z przepisami ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Zawsze jednak należy się upewnić, jak to wygląda w konkretnym banku.

Jaki jest koszt ubezpieczenia kredytu?

Banki mogą samodzielnie kształtować koszty ubezpieczenia kredytu. Mają w tej kwestii dowolność. Co więcej, na cenę polisy składa się wiele elementów. To między innymi:

  • zakres ochrony,
  • termin spłaty zobowiązania,
  • wysokość kredytu,
  • twoja zdolność kredytowa.

Sposób zapłaty za ubezpieczenie również może wpływać na jego koszt. Możesz rozbić taką opłatę na kilka rat lub uiścić ją jednorazowo.

Zazwyczaj opłata na rzecz polisy jest równa 0,3% miesięcznie całkowitej kwoty kredytu. Jeżeli bank wymaga jednorazowej wpłaty, wówczas wynosi ona zwykle około 6% pożyczanej sumy.

Czy warto ubezpieczać kredyt? To zależy od twoich preferencji i tego, jakie ryzyko jest dla ciebie akceptowalne. Polisa chroniąca cię przed niewypłacalnością może być szczególnie przydatna, jeśli zaciągasz zobowiązanie na wiele lat.

Pamiętaj, aby dokładnie czytać wszystkie dokumenty przedstawiane ci przez bank. Dzięki temu unikniesz „niespodzianek”. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o ich wyjaśnienie pracownika banku lub doradcę kredytowego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.4µg/m3