Trwa budowa kolejnych ścieżek rowerowych w Piekarach Śląskich

Sciezki rowerowe rondo sportowa4

Redakcja

6 marca, 2022

Rozpoczęły się prace przy wytyczaniu kolejnych odcinków tras rowerowych w Piekarach Śląskich. Obecnie roboty trwają wzdłuż ul. Sportowej oraz na odcinku od ronda Andaluzji w stronę ul. Czołgistów. W 2022 r. Miasto zamierza zainwestować w rozbudowę traktów ponad 15 mln złotych.

Trasa rowerowa nr 23 (TR23) odcinek A2 – od połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) do ul. Bytomskiej, przebiega wzdłuż ulicy Sportowej i ma około 600 m. Połączy tereny przy os. Wieczorka, w tym istniejące ścieżki z ul. Bytomską gdzie także jest już trakt. Ścieżka zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem wzdłuż ulicy Sportowej.

Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A3 – od Ronda Kopalni “Andaluzja” do skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów, także jest obecnie realizowana, w tym etapie przewidywany jest odcinek około 500 m, jednak prace przebiegają w zwartej zabudowie. Dalszy etap realizacji będzie prowadził do autostrady, a następnie wzdłuż Brynicy w stronę parku w Kamieniu.

Możliwy będzie przejazd ścieżką rowerową całego odcinka od zapory w Kozłowej Górze, aż do Parku w Kamieniu, czyli około 10 km.

W pełni funkcjonalny jest już odcinek od granicy z Radzionkowem na Księżej Górze wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Bytomskiej, kolejny dłuższy odcinek to trasa z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez Las Dioblina do zbiornika Kozłowa Góra. Wykonano też łączniki na osiedlu Wieczorka – ul. Armii Krajowej i Kalwaryjskiej.

Docelowo miasto ma być połączone całym systemem ścieżek rowerowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3