Startuje kolejna edycja Zielonego Budżetu w Katowicach

Zielen w Katowicach fot Slawomir Rybok

Redakcja

12 maja, 2022

Już po raz trzeci mieszkańcy Katowic będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących wskazania zadań do Zielonego Budżetu. Pomysły do III edycji procedury będzie można zgłaszać już od 23 maja.

– Katowiczanie najlepiej  wiedzą,  czego  potrzeba  w  ich  otoczeniu. Widać to po budżecie obywatelskim i widać to po Zielonym Budżecie, który powstał w 2020 roku, by umożliwiać zgłaszanie i realizację  jeszcze większej liczby projektów zielonych. W obu tych przypadkach, na etapie zgłaszania projektów i ich weryfikacji, działanie jest bardzo podobne, tyle, że pula Zielonego Budżetu to 3 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Pierwsze dwie edycje pokazały, że katowiczanie mają wiele pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziły to liczby zgłoszeń, jak i zróżnicowanie zgłaszanych projektów. Wierzę, że również tegoroczna edycja przyniesie podobne rezultaty – dodaje prezydent.

 

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty od 23 maja do 15 czerwca, a następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Zielony Budżet to pula środków wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji.

– Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 

Terminarz:

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu - od 23 maja do 15 czerwca 2022 r.

I etap weryfikacji - do 24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji - do 27 czerwca 2022 r.

II etap weryfikacji - do 31 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji - do 9 września 2022 r.

Etap pracy Zespołu Oceniającego - do 26 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji – do 30 września 2022 r.

Zielony Budzet realizacja fot Zaklad Zieleni Miejskiej

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.7µg/m3 PM2.5: 7.2µg/m3