Rybnik kontra wojewoda? Wieczorek: "To duża nadinterpretacja" [WIDEO]

Jaroslaw Wieczorek w Silesia24

Redakcja

29 kwietnia 2021

Temat planów budowy kopalni w Rybniku-Paruszowcu pojawił się około dwa lata temu, gdy firma Bapro rozpoczęła starania dotyczące budowy kopalni węgla kamiennego. W kwietniu 2020 roku Rada Miasta Rybnik podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt prawny miał oznaczać koniec możliwości powstania kopalni. Zabiegali o to - przeciwni inwestycji - radni i mieszkańcy.

Pod koniec maja 2020 roku wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję wojewody, ten jednak wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA. Czy działania wojewody oznaczają, że zaognia się spór pomiędzy nim a samorządem Rybnika?

Wydaje mi się, że to duża nadintepretacja. Rolą organu wojewody jest przestrzeganie prawa i to jest jedyny imperatyw do działania w takich sprawach. Składanie kasacji czy stwierdzanie nieważności wynika z analizy prawnej, że dana uchwała może stać w sprzeczności czy stoi w sprzeczności z prawem. I to jest jedyny imperatyw, o którym decyduje wojewoda

- powiedział Jarosław Wieczorek.

O przyczynę wniesienia skargi kasacyjnej zapytaliśmy wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka:

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.6µg/m3 PM2.5: 7.7µg/m3