Ptasia wyspa nabiera kształtów. Zyskała też kapsułę czasu [Galeria]

Soley Ptasia wyspa Jezioro Goczalkowice 12

Redakcja

3 grudnia, 2020

Budowa wyspy dla ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim zbliża się do końca. W czwartek w konstrukcji wyspy umieszczono kapsułę czasu. Znajdujące się w niej materiały przypomną potomnym założenia projektu LIFE.VISTULA.PL oraz wkład poszczególnych instytucji w jego realizację.

Do kapsuły trafiły materiały przygotowane przez instytucje mające duży wkład w powstanie wyspy. Jej budowa została zlecona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Środki na jej wykonanie pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nieoceniony wkład w powstanie wyspy ma również Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, zarządzające Zbiornikiem.

 

Kapsuła została umieszczona w konstrukcji wyspy i zasypana żwirem, na którym już wiosną ptaki wyprowadzą swoje pierwsze lęgi. Nowa wyspa ma pomóc przede wszystkim rybitwom rzecznym, których gniazda do tej pory były często zalewane w okresie lipcowych deszczy, kiedy poziom wody na Zbiorniku odnosi się. Brzegi wyspy zostały zabezpieczone w taki sposób, aby silne falowanie, pływające kry lodowe i wysokie poziomy piętrzenia wody nie uszkodziły ich i nie powodowały zalewania wyspy.

 

- Dzięki temu wyspa będzie wynurzona nawet przy najwyższych stanach wód, co pozwoli ptakom bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi - mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Takie rozwiązanie zostało w naszym regionie zastosowane po raz pierwszy i mam nadzieję, nie po raz ostatni, bo jesteśmy przekonani, że działanie to zakończy się sukcesem, że wyspa zostanie licznie zasiedlona przez ptaki - dodaje.

 

Nowa wyspa powstała w rejonie ujścia Wisły do Zbiornika i ma powierzchnię ok. 450 m2.

Jej budowa jest częścią projektu LIFE.VISTULA.PL, którego głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej, w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły. Całość projektu jest finansowana głównie ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jezioro Goczałkowickie jest nie tylko strategicznym zbiornikiem zaporowym o funkcji m.in. retencyjnej, przeciwpowodziowej czy gospodarczej, ale również przepięknym akwenem, którego okolice - jako stałe miejsce lęgowe - upodobały sobie liczne gatunki ptaków – mówi Henryk Drob, Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – Jesteśmy firmą bardzo zaangażowaną w działania ekologiczne, zatem projekt powstania Ptasiej Wyspy przyjęliśmy jako przedsięwzięcie naturalnie wpisujące się w naszą strategię dbałości o zasoby naturalne, zrównoważony rozwój i właściwe zarządzanie środowiskiem. Cieszę się, że rybitwa rzeczna, ptak wymagający ochrony czynnej, znajdzie na powierzchni „Śląskiego Morza” bezpieczną ostoję i właściwe warunki lęgowe dla kolejnych pokoleń. – dodaje H. Drob.

 

 

Budowa wyspy to nie ostatnie działania projektowe przewidziane w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego. Kolejnym będzie budowa wieży obserwacyjnej oraz wyznaczenie i wykonanie w jej okolicy parkingu. Po południowej stronie jeziora w ramach projektu powstaną również dwa pomosty dla wędkarzy. - W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Ich budowa powinna się zakończyć, jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, w listopadzie przyszłego roku - mówi Damian Czechowski, koordynator projektu LIFE.VISTULA.PL

 

Soley Ptasia wyspa Jezioro Goczalkowice 34

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.8µg/m3 PM2.5: 29.8µg/m3