Prawie 565 ton niebezpiecznych odpadów zniknęło z Bytomia

Szyby Rycerskie 4

Redakcja

29 czerwca, 2022

Niebezpieczne odpady porzucone na prywatnej działce przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu – Łagiewnikach zostały wywiezione i przekazane do utylizacji. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Łącznie z terenu przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu-Łagiewnikach usuniętych zostało prawie 565 ton niebezpiecznych odpadów. Odpady składowane były w ponad pół tysiącu mauzerach, beczkach i pojemnikach. Były to m.in. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów chemii organicznej, rozpuszczalniki, odpady farb i lakierów, ale również oleje odpadowe.

Niebezpieczne odpady przy ul. Szyby Rycerskie w Łagiewnikach zostały ujawnione podczas kontroli w grudniu 2018 roku. Na działce znajdowały się wówczas 263 mauzery, 198 beczek oraz 50 puszek

mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. 

Dla tego terenu nigdy nie było wydanej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami. W 2019 r. rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie usunięcia i utylizacji odpadów, które stwarzały zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz dla środowiska

dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Usunięto więcej odpadów niż początkowo szacowano

Niebezpieczne odpady w Łagiewnikach zostały już usunięte i przekazane do utylizacji. Początkowo ich ilość szacowano na 365 ton, jednak w trakcie prowadzenia prac na miejscu okazało się, że odpadów jest więcej o około 200 ton. W ramach umowy między miastem a wykonawcą wszystkie niebezpieczne odpady zostały wywiezione z terenu przy ul. Szyby Rycerskie i przekazane do utylizacji.

Realizacja zadania związana z wywiezieniem niebezpiecznych odpadów z terenu przy ul. Szyby Rycerskie przeszła już pozytywną kontrolę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą przeprowadzono między 13 a 15 czerwca

podkreśla Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Wywiezienie i poddanie unieszkodliwieniu prawie 565 ton odpadów z terenu przy ul. Szyby Rycerskie było możliwe dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom zewnętrznego dofinansowania w wysokości ponad 3 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 377 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Łącznie realizacja całego zadania kosztowała 3,77 mln zł. Prace związane z usunięciem i utylizacją odpadów wykonała firma wyłoniona w ramach zamówienia publicznego.

Na terenie pozostały jeszcze inne odpady. Już podjęto działania, mające na celu ich usunięcie

Na terenie, gdzie usunięto niebezpieczne odpady pozostały jeszcze inne odpady różnego pochodzenia, między innymi: wraki pojazdów, odpady budowlane, opony, szkło, zniszczone meble oraz złom. Postępowanie administracyjne w tej sprawie już prowadzi gmina Bytom, a jego celem jest wyegzekwowanie od właściciela usunięcia zalegających tam innych odpadów, które wobec braku decyzji na ich składowanie, nigdy nie powinny się tam znaleźć. 

Szyby Rycerskie 1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.2µg/m3 PM2.5: 8.5µg/m3