Piotr Podsiadło (Trzecia Droga, Polska 2050): Chcę być ambasadorem młodego pokolenia

Ppodsiadlomini

Redakcja

7 października, 2023

Piotr Podsiadło jest dowodem na to, że młodzi obywatele chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Jest kandydatem do Sejmu z Będzina i startuje z listy Trzeciej Drogi 🟨⬜🟩 jako działacz Polska 2050. Dlaczego?


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.8µg/m3 PM2.5: 29.8µg/m3