Parki narodowe otrzymają dotacje na pojazdy zeroemisyjne

Thgfdsw

Redakcja

7 listopada, 2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 16 mln zł parkom narodowym na realizację programu priorytetowego „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Dotacja przeznaczona jest na zakup samochodów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania. Umowa została podpisana 4 listopada 2022 r.

 Wdrożenie programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” ma na celu ograniczenie zanieczyszczenie powietrza, zmniejszenie zużycia paliw emisyjnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności i korzyści, które przynosi ona zarówno ludziom, jak i środowisku.

Zasoby przyrodnicze parków narodowych, stanowią ważny element ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, dlatego musimy starać się ograniczyć emisję szkodliwych związków na tych terenach

– zaznacza Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Parki narodowe zamierzające kupić pojazdy zeroemisyjne, ubiegały się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o bezzwrotne dotacje. Kwota alokacji wynosi 16 mln zł pochodzących z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupionych 79 pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych, minivanów i SUV-ów) oraz 41 punktów i stacji ładowania do ich zasilania oraz zeroemisyjna łódź z napędem elektrycznym.

Umowa została podpisana 4 listopada br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w obecności m.in. minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej oraz Sławomira Mazurka, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Elektro Parki” będzie realizowany w latach 2022-2023. Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotację w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup fabrycznie nowych pojazdów onapędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem. Górną granicą wartości auta będzie 170 tys. zł dla „osobówek” i minivanów oraz 270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 90 proc. kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć również dotacji na zakup, budowę i montaż punktów i stacji ładowania.

Samochody zeroemisyjne oraz punkty i stacje ładowania wykorzystywane w parkach narodowych zostaną w specjalny sposób oznakowane. Ma to być dodatkowy element promowania w polskim społeczeństwie idei elektromobilności i troski o jakość powietrza w naszym kraju.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 10.5µg/m3