Niższa temperatura, regulacja spłuczek i ograniczenie oświetlenia. To plan Uniwersytetu Śląskiego

Csm csm IMG 20220120 054736 0dcd26d57c 1 9b319d157d
Kastelik

Szymon Kastelik

18 października, 2022

Kryzys energetyczny dotyka wszystkich. Uniwersytety i szkoły wyższe w całej Polsce analizują możliwe rozwiązania zaoszczędzenia na cenach energii elektrycznej, cieplnej oraz wodzie.

Niektóre uczelnie już teraz ogłaszają możliwość wprowadzenia zajęć zdalnych w okresie zimowych. Inne zaś placówki wydłużają okres przerwy międzysemestralnej, która wypada na luty i marzec. A jak sytuacja wygląda w województwie śląskim. Najprawdopodobniej studenci mogą "spać spokojnie". Ale muszą przygotować się na pewnie zmiany.

Zapytaliśmy Uniwersytet Śląski czy przewiduje przejście na tryb zdalny oraz jakie podejmie działanie dotyczące rosnących rachunków za prąd i ogrzewanie. Małgorzata Poszwa, rzecznik prasowy UŚ przedstawiła nam cały plan uczelni na ograniczenie wydatków.

- Uniwersytet Śląski od 10 lat dokonuje zakupów energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Organizatorem grupy jest firma wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki bieżącej analizie i szybkiej reakcji na zmiany uzyskano blisko roczne opóźnienie w wejściu w życie podwyższonych taryf, zabezpieczając zakup energii do końca czerwca 2023 roku w dotychczasowej cenie, tj. 0,29 zł/1 kWh. Stawka, jaką uzyskaliśmy w postępowaniu przeprowadzonym na nowy okres, tj. od 1 lipca 2023 r., zawiera się w przedziale od 1,258 netto /1 kWh w przypadku układów zasilanych ze stacji średniego napięcia do 1,271 zł netto /1 kWh energii. Uzyskana w aktualnym postępowaniu cena energii już dzisiaj znacznie odbiega od aktualnej ceny energii na rynku. Obecnie wiele postępowań kończy się brakiem ofert sprzedaży energii bądź cenami sięgającymi nawet 3,00 zł netto / kWh. Szacujemy, że uzyskane na najbliższe 2,5 roku warunki umowne oraz stała cena pozwolą naszej Uczelni na bezpieczne przetrwanie aktualnych zawirowań na rynku energii - informuje Poszwa.

Rzecznik Uniwersytetu Śląskiego dodaje, że uczelnia zamierza zainwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne, w celu długoterminowej oszczędności na energii elektrycznej. Uniwersytet Śląski przygotował również plan oszczędnościowy dotyczący prądu, ogrzewania i zużycia wody. Władze uczelni zamierzają ograniczyć oświetlenie pomieszczeń i budynków do minimum wymaganego prawnie. Ponadto chcą ograniczyć korzystanie z klimatyzacji, grzejników elektrycznych oraz utrzymać temperaturę 19-20 stopni Celsjusza. UŚ chce również regulować spłuczki w ubikacja.

Działania służące oszczędzaniu energii elektrycznej:
1.    ograniczenie oświetlenia w obiektach do minimum wymaganego przepisami prawa. Szczególnie chodzi o oświetlenie korytarzy, sanitariatów z naciskiem na pory dnia po zakończeniu pracy przez użytkowników;
2.    w przypadku prac remontowych, modernizacyjnych konieczne jest montowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia;
3.    zastosowanie wyłączników czasowych z czujnikiem ruchu w ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektów i na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej komunikacji;
4.    rezygnacja z podświetlenia nocnego obiektów (jeżeli dotyczy) oraz wybranych elementów oświetlenia reklamowego oraz informacyjnego;
5.    ograniczenie oświetlenia ulicznego do stopnia umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się (jeżeli występują takie możliwości techniczne);
6.    wprowadzenie systemu udzielania zgód na montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych (w razie konieczności montowania nowych urządzeń sugerowane stosowanie urządzeń dwufunkcyjnych);
7.    określenie dopuszczalnego zakresu temperatur w obiektach sterowanych przy pomocy BMS (system zarządzania budynkami). Ograniczenie chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń biurowych poza godzinami świadczenia pracy;
8.    przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla pracowników celem przestrzegania zasad oszczędzania energii;
9.    zakaz używania indywidualnych źródeł ciepła (grzejników elektrycznych) w pokojach biurowych, gabinetach;
10.    ograniczenie korzystania z urządzeń klimatyzacyjnych do niezbędnego minimum;
11.    dążenie do modernizacji mającej na celu korzystanie z alternatywnych źródeł energii.

Działania służące oszczędzaniu energii cieplnej:
1.    ograniczenie ogrzewania  pomieszczeń biurowych do poziomu 19-20 stopni Celsjusza;
2.    ograniczenie ogrzewania korytarzy, ciągów komunikacyjnych do minimum niezbędnego do zachowania instalacji w dobrym stanie technicznym;
3.    monitorowanie regulatorów temperatury w pomieszczeniach biurowych, centralne obniżenie temperatury ogrzewania w obiektach sterowanych BMS (system zarządzania budynkami) oraz ograniczenie zakresu chłodzenia w okresie letnim;
4.    ograniczenie ogrzewania sal gimnastycznych do wartości przewidzianych w normach dla obiektów sportowych;
5.    analiza zajętości przestrzeni w budynkach uniwersyteckich – ograniczenie wykorzystania energii w miejscach, w których nie wpływa to na bieżącą pracę.

Oszczędzanie wody
1.    montaż perlatorów w sanitariatach, domach studenta;
2.    regulacja spłuczek (zmniejszona ilość wody do spłukań, ewentualnie zastąpienie spłuczek automatami (wtedy zużywana jest mniejsza ilość wody).

 

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.7µg/m3 PM2.5: 4.4µg/m3