Metropolia chce reprezentować gminy w programie Stop Smog

Power station 374097 1920 02

Redakcja

6 marca 2021

Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii chcą reprezentować swoje gminy członkowskie w rządowym programie Stop Smog, który zakłada inwestycje antysmogowe w domach jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. GZM proponuje też gminom m.in. współfinansowanie tych zadań.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM może brać udział w działającym od lutego 2019 r. programie Stop Smog w efekcie jej starań o zmianę w zapisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizację, umożliwiającą m.in. udział GZM w programie wraz z zainteresowanymi gminami, prezydent podpisał 13 listopada ub. roku.

Jak poinformował PAP w piątek Witold Trólka z biura prasowego Metropolii, tego dnia władze GZM przedstawiły przedstawicielom swoich gmin proponowane ramy współpracy przy realizacji programu Stop Smog.

Cytowana przez Trólkę dyr. departamentu infrastruktury i środowiska w urzędzie metropolitalnym Blanka Romanowska uściśliła, że współpraca będzie m.in. wymagała zawarcia przez Metropolię reprezentującą gminy, które przystąpią do wspólnego projektu, porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem programu.

Proponowane wsparcie Metropolii dla gmin ma opierać się na organizacji i koordynacji działań w programie, a także ich współfinansowaniu. GZM oferuje gminom m.in. przygotowanie wniosków do NFOŚiGW, oszacowanie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze, sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawarcie porozumienia oraz rozliczenie programu.

Propozycje złożone gminom to początek konsultacji, które mają na celu ustalenie zasad współpracy, zasięg programu oraz ramy podziału kosztów między Metropolię, gminy oraz mieszkańców

 – wyjaśniła ideę piątkowego spotkania z gminami Romanowska.

Władze Metropolii już w ub. roku oceniały, że udział w programie Stop Smog może zwiększyć skuteczność działań GZM w oddziaływaniu na środowisko. Wskazywały na potrzebę skoordynowania go z innymi działaniami na rzecz gmin w ramach metropolitalnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Program Stop Smog jest realizowany na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przewiduje dotacje do termomodernizacji prywatnych budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie wraz z wymianą nieekologicznego źródła ciepła, przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej.

Realizacja programu Stop Smog ma potrwać do końca 2024 r., a jego całkowity budżet wynieść 1,2 mld zł. W tej kwocie ok. 883 mln zł zapewnia budżet państwa (poprzez dotacje dla gmin sięgające do 70 proc. kosztów); pozostałą część finansują gminy.

Zgodnie z danymi z października ub. roku ze strony programu do tamtego czasu w kraju do programu Stop Smog przystąpiło 7 gmin. Wśród nich znalazł się wchodzący w skład GZM Sosnowiec, a z terenu woj. śląskiego – także Rybnik (samorząd tego miasta ogłosił, że zamierza przeprowadzić inwestycje w ramach Stop Smog w limicie do 100 zgłoszonych, najmniej zamożnych gospodarstw domowych).

Uruchomiony w 2020 r. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji" dysponował na ub. rok budżetem ok. 90 mln zł, który został podzielony na dofinansowanie ponad 100 projektów. Niemal połowa z nich dotyczyła termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin.

GZM dotuje też wymiany źródeł ciepła, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczych i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Niektóre dotacje wspierają budowę lub modernizację oświetlenia ulic, chodników lub budynków oraz infrastruktury rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych. Dotacje programu mogą być też źródłem wkładu własnego w projektach unijnych.

W tegorocznym budżecie Metropolii na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zarezerwowano ok. 14,6 mln zł. Do programu dodatkowo trafiło ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać w ub. roku. Pełny budżet PONE wynosi więc ok. 28,1 mln zł.

Z tej kwoty w styczniu br. zgromadzenie GZM przyjęło listę z 44 projektami 30 gmin pod kątem PONE - o łącznej wartości dofinansowania blisko 26 mln zł. Pod koniec lutego lista ta została uzupełniona o pięć projektów dwóch gmin za łącznie 0,8 mln zł.

(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.4µg/m3 PM2.5: 12.0µg/m3