Marsz Autonomii 2023. "Nie lękajcie się Ślązaków"

Marsz2023mini

Redakcja

15 lipca 2023

Po raz 17. ulicami Katowic przeszedł Marsz Autonomii. Śląskie organizacje regionalne, autonomiści oraz śląscy politycy żądali uznania Ślązaków za mniejszość etniczną i równocześnie ustanowienia śląskiej godki jako języka regionalnego. Przypomnieli, że zbliżają się zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe, a Ślązacy będą przy urnach pamiętać o tym, kto walczył o sprawę Śląska, a kto był przeciwny.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

27 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.8µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3