„Łapiemy deszczówkę” - Katowice wdrażają małą retencję

KZGM deszczowka 18

Redakcja

1 czerwca 2020

Katowice walczą z suszą na wielu frontach, w tym wdrażając retencję. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja przy budynkach miejskich. Akcja „Łapiemy deszczówkę” została zainicjowana przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, poprzez montaż 19 zbiorników przy budynkach którymi zarządza.

– Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego realizujemy duży projekt budowy 13 zbiorników retencyjnych na terenie Katowic, sadzimy łąki, ale także wdrażamy mniejsze projekty, które w skali miasta mogą mieć ogromny wpływ na środowisko. Ostatnie deszczowe dni były poprzedzone tygodniami suszy - to pokazuje, że powinniśmy „łapać deszczówkę”, co wdraża już Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez montaż zbiorników przy swoim zasobie - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej w Katowicach rozpoczął akcję "Łapiemy deszczówkę" w ramach której montuje zbiorniki na deszczówkę, którą później będzie wykorzystywać do podlewania roślin.

- W naszym codziennym życiu drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na środowisko. Proekologiczne działanie ma również wymiar ekonomiczny, bo w przypadku akcji „Łapiemy deszczówkę” wodę wykorzystamy do podlewania zieleni wokół naszych budynków. Już dzisiaj zamontowaliśmy osiem zbiorników, a w najbliższych dniach pojawi się kolejnych jedenaście. Każdy zbiornik ma naklejkę akcji i chcielibyśmy tym pomysłem zarazić także wspólnoty mieszkaniowe – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM w Katowicach.

Na montaż 19 zbiorników przeznaczonych zostało blisko 10 tys. zł. W zależności od lokalizacji i możliwości technicznych zbiorniki mają od 200 do 350 litrów pojemności. Montowane są w ramach działań KZGM. Zbiorniki zamontowane zostały już w Śródmieściu, na Koszutce i w Szopienicach pod ośmioma adresami: Chopina 8, Grażyńskiego 5, Wojewódzka 38, Brata Alberta 1 i 2, Stalmacha 18, Kordeckiego 2a i 4b, a w kolejnych dniach pojawią się w Szopienicach, na Załężu, w Centrum i na Giszowcu, przy budynkach zlokalizowanych: Bednorza 60, Kocura 14, Olchawy 3 i 5, Bednarska 15, Działkowa 32, Mariacka 25 i 28, Reja 6, Słowackiego 11, 3 maja 36, Ondraszka 10.

Duża retencja w Katowicach

Przypomnijmy, że w kwietniu Katowice sprawdziły funkcjonowanie zbiorników dużej retencji. W ramach projektu o wartości prawie 64 mln zł budowanych jest 13 zbiorników retencyjnych. Użycie wód opadowych do celów komunalnych to nie jedyne korzyści z realizacji inwestycji. Taki duży zbiornik retencyjny zatrzymuje okresowo nadmiar wód deszczowych spływających do kanalizacji, zabezpieczając tereny zagrożone podtopieniami przed zalewaniem i powodziami. Pierwsze cztery zbiorniki retencyjne powstały w ubiegłym roku w Piotrowicach. Kolejny podziemny zbiornik retencyjny powstał poprzez adaptację istniejącego kolektora deszczowego w Szopienicach. W ramach inwestycji wykonano również renowację kanalizacji deszczowej, wybudowano nową sieć deszczową, wykonano przepompownię wód deszczowych. Zakończyła się też inwestycja w rejonie skrzyżowania ulicy Jerzego Dudy-Gracza i alei Roździeńskiego, gdzie wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym wykonano też ponad 190 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wylotami do Rawy. W planach są też kolejne zadania. Dwa zbiorniki będą realizowane na os. Zgrzebnioka. Aktualnie prowadzone są prace projektowe. Natomiast w rejonie ulic: Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej zostanie poddane renowacji blisko 2 km istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i wybudowane zostaną trzy zbiorniki retencyjne. Aktualnie trwa przetarg na prace budowlane. Na osiedlu Widok, w rejonie ulic Dunikowskiego i Stęślickiego wybudowane zostaną ponad 3 km sieci kanalizacji deszczowej oraz dwa podziemne zbiorniki - w parku Alojzego Budnioka oraz przy garażach przy ulicy Stęślickiego. Tu również trwa przetarg. W przypadku, gdy wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy nastąpią w planowanych terminach, to roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku.  

foto: UM Katowice

KZGM deszczowka 16

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.5µg/m3