Katowice: 5 mln złotych na "zielony budżet"

Plants 1791307 1920

Redakcja

28 lutego, 2020

Co szósta złotówka w tegorocznym budżecie obywatelskim Katowic będzie przeznaczona na "zielone" inwestycje - sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w dziedzinie przyrody i ekologii - zdecydował prezydent miasta.

W piątek Marcin Krupa podpisał zarządzenie, wydzielające z 30-milionowej puli budżetu obywatelskiego kwotę 5 mln zł jako tzw. „zielony budżet”.

"W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielonych projektów. Uznałem, że warto podjąć takie działanie" – wyjaśnił prezydent miasta.

„Zielony budżet” będzie podobny do „zwykłego” budżetu obywatelskiego - na etapie zgłaszania wniosków oraz ich weryfikacji przybierze formę konsultacji społecznych. Katowiczanie będą mogli nadsyłać swoje projekty od początku kwietnia do 14 maja. Następnie zgłoszenia przejdą weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i ekspertów wybierze najciekawsze projekty do realizacji w przyszłym roku.

Pula 5 mln zł została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic Katowic przypadnie kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek.

Ogólna pula środków w katowickim budżecie obywatelskim wzrosła z 20 do 30 mln zł. Według samorządowców, 5-milionowa część określana jako „zielony budżet” będzie prawdopodobnie największa w Polsce. Podobne rozwiązania działają już m.in. w Białymstoku (od 2019 r. – 1 mln zł) czy Lublinie (od 2017 r. – 2 mln zł rocznie), na którym wzorowały się Katowice.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły do "zielonego budżetu" na specjalnych formularzach, który należy dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną: na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu albo w wiadomości e-mail na adres zielonybudzet@katowice.eu. Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji projektów znajdą się na stronie internetowej www.bo.katowice.eu.

Zgłaszanie projektów do "zielonego budżetu" będzie możliwe od 1 kwietnia do 14 maja, a pierwszy etap weryfikacji zgłoszeń potrwa do 1 czerwca - wyniki tego etapu będą ogłoszone do połowy tego miesiąca. Kolejny, bardziej szczegółowy, etap weryfikacji potrwa do 14 sierpnia. Następnie do 18 września będzie pracował zespół oceniający projekty, a informacja o wyborze zadań do realizacji będzie dostępna przez końcem września.(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 27.0µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3