Inspekcja transportu zatrzymała w Cieszynie ciężarówkę ważącą o 18 ton ponad normę

20211013 1 1024x576

Redakcja

15 października, 2021

Ponad 18 ton za dużo ważył pojazd ciężarowy z przyczepą, przewożący drewno z Czech. Akcję kontroli masy rzeczywistej pojazdów przewożących ten naturalny surowiec po raz kolejny zorganizował wodzisławski oddział ITD wraz ze strażnikami leśnymi z nadleśnictwa w Ustroniu. Na wagach w Cieszynie-Boguszowicach stanęło tym razem pięć pojazdów, z czego dwa okazały się być przeciążone.

Wspólne działania inspektorów z wodzisławskiego oddziału ITD i pracowników Straży Leśnej z Ustronia po raz kolejny skupiły się na kontroli pojazdów transportujących drewno. Zatrzymywano do kontroli pojazdy przewożące ten naturalny surowiec, które wjeżdżały do Polski przez przejście graniczne w Cieszynie-Boguszowicach (droga S-52). Pracujący od godziny 4 nad ranem inspektorzy i strażnicy leśni skontrolowali i zważyli łącznie pięć pojazdów. Dwa spośród nich przekraczały dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi. Najcięższy ważył aż 58,9 tony, czyli o ponad 18 ton za dużo! Do tego przekroczone były naciski dwóch osi wielokrotnych – pojazdu i przyczepy, a także o 10 cm wysokość pojazdu z umieszczonym na nim ładunkiem. Kontrolujący zauważyli także, że kierowca nie oznakował w wymagany sposób wystającego z tyłu ładunku.

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym przewidują w takiej sytuacji karę 15 tys. zł i właśnie postępowanie w sprawie nałożenia takiej sankcji zostało wszczęte wobec niesolidnego przewoźnika. Dodatkowo stwierdzono kilka przekroczeń norm czasu pracy kierowcy, co skutkować może kolejną karą pieniężną dla tego przedsiębiorcy. Kierowców również ukarano mandatami  za stwierdzone wykroczenia (łącznie 1650 zł). Przedsiębiorcy z nadmiarem ładunku na swoich pojazdach musieli zorganizować przeładunek, aby uzyskać zgodę inspektorów na kontynuowanie jazdy.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3