Ilu jest Ślązaków? Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

IMG 20220716 121157

Redakcja

11 kwietnia 2023

Wiemy ile osób zadeklarowało narodowość śląską i język śląski w Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 roku. Znamy wstępne wyniki w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych.

Główny Urząd Statystyczny po ponad 1,5 roku od zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021, opublikował wstępne wyniki w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych. Są to liczby ogólne, ale które pozwalają stwierdzić ile osób zadeklarowało śląską przynależność oraz używanie języka śląskiego w kontaktach domowych. 

Według NSP 2021 Ślązacy są najliczniejszą mniejszością w Polsce (podobnie jak w 2011 roku). W kategorii identyfikacji narodowo-etnicznych jako pierwsza lub druga identyfikacja narodowość śląską zaznaczyło 585,7 tys. osób, w tym 231,8 tys. osób to identyfikacja pierwsza.

43,7 tys. "Ślązaków" zaznaczyło inną niż polską przynależność narodowo-etniczną. 

W porównaniu do 2011 roku, wstępne wyniki z 2021 roku wskazują na spadek liczby osób deklarujących przynależność śląską o 262 tys. osób. 

Język śląski jako język w kontaktach domowych

W kategorii ludności według najczęściej wskazywanych języków używanych w kontaktach domowych język śląski (nieuznawany przez polski rząd) zajął drugie miejsce (pierwsze dla języka angielskiego). 

- Na podstawie wstępnych wyników spisu dotyczących języka używanego w kontaktach domowych można zauważyć, że do najczęściej wymienianych języków innych niż polski należy język angielski, który zadeklarowało 704,4 tys. osób, a następnie język śląski – 457,9 tys. osób. Na kolejnych miejscach uplasowały się: język niemiecki – 199,0 tys., kaszubski– 87,6 tys., rosyjski 59,9 tys. oraz ukraiński 53,2 tys. osób - informuje GUS.

46,3 tys. osób wskazało język śląski jako jedyny język używany w kontaktach domowych. 

Wstępnie wyniki pokazują, że wybór przynależności narodowo-etnicznej i języka domowego pokrywają się w większości w przypadku narodowości śląskiej i języka śląskiego. Różnica wynosi niecałe 130 tys. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3