Horror w ośrodkach leczniczych dla dzieci w Kamieńcu i Zbrosławicach

Kamieniecorl
Kastelik

Szymon Kastelik

28 lipca, 2022

Przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci z ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych w Kamieńcu i Zbrosławicach miały przeżyć prawdziwy horror.

W ostatnich dwóch lat doszło do wielu ucieczek z Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w "Kamieńcu" - o niektórych z nich informowaliśmy na naszym portalu. Już teraz wiadomo, dlaczego dzieci nie chciały tam przebywać. Do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kamieńcu i Zbrosławicach trafiają nieletni z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Są zdiagnozowani i poddani długoletniemu leczeniu. Najczęściej pochodzą z patologicznych środowisk, dlatego ośrodki w Kamieńcu i Zbrosławicach często są ich domem do uzyskania pełnoletności. 

- “Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. to ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny dla dzieci, który od wielu lat oferuje szerokie możliwości leczenia i rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej oraz psychiatrii dziecięcej. Proponowane przez nas postępowanie fizjoterapeutyczne wykorzystuje bogatą i nowoczesną bazę sprzętową oraz kinezyterapię, wspomaganą różnymi innymi zabiegami - czytamy na stronie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.. Jednak jak się okazuje, niektóre dzieci przeżywały tam horror.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie znęcania się nad małoletnimi pacjentami Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kamieńcu i Zbrosławicach, tj. o czyn z art. 207 § 1 a k.k. i inne.  Z ustaleń śledczych wynika, że - wobec małoletnich pacjentów ośrodka dochodzi do aktów przemocy tak fizycznej jak i słownej. Przemoc ta była stosowana zarówno przez personel wychowawczy, jak i medyczny, co zostało potwierdzone zeznaniami licznych świadków, w tym małoletnich pokrzywdzonych, zgromadzoną dokumentacją oraz zapisami z monitoringu - informuje prokuratura.

Do przemocy dochodziło na terenie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczo Psychiatrycznego w Kamieńcu i Zbrosławicach orar na terenie Zespołu Szkół Specjalnych działających przy Ośrodku.

- Jak dotąd, zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie czterem osobom zarzutów znęcania się nad małoletnimi nieporadnymi ze względu na wiek i stan zdrowia (art. 207 § 1 a k.k.), spowodowania u nich obrażeń ciała (art. 157 § 2 k.k.), naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 k.k.) oraz znieważania (art. 216 § 1 k.k.) - dodaje prokuratura.

Zarzuty przedstawiono dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec”, Kierownikowi Zespołu Pozalekcyjnego, jednemu z wychowawców oraz pielęgniarce. Dwa zarzuty dotyczą pozbawienia wolności małoletnich pokrzywdzonych, związane z zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego wbrew przepisom art. 18 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W sprawie trwają dalsze czynności. Możliwe są kolejne zatrzymania.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 39.0µg/m3 PM2.5: 31.1µg/m3