Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Rybnik, Cieszyn i jastrzębski MZK z nowymi autobusami zeroemisyjnymi

3f46a5d7444a336e92630183413f184f

Redakcja

6 września 2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup zeroemisyjnych autobusów w naszym regionie.

NFOŚiGW przekaże Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aż 90 000 000 zł dofinansowania na zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym. Rybnik planuje natomiast zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym, na co otrzyma dofinansowanie w wysokości 45 500 000 zł, a Cieszyn dzięki dotacji o wartości 9 435 000 zł i 3 225 000 zł pożyczki zakupi 6 autobusów o napędzie elektrycznym. Z kolei jastrzębski MZK otrzymał dotację w wysokości 26 341 065,00 zł i pożyczkę 8 780 355,00 zł na zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym.

Umowy pomiędzy samorządami a NFOŚiGW zostały podpisane wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a uroczystość odbyła się z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski, parlamentarzystów, samorządowców oraz zastępcy prezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego.

W ramach przedsięwzięcia „Zielony Transport GZM”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii: 24 sztuki niskopodłogowych autobusów 12-metrowych oraz 11 sztuk niskopodłogowych przegubowych autobusów 18-metrowych. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostaną również zakupione mobilne lub stacjonarne ładowarki wolnego ładowania (21 szt.). Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 430 osób - kierowców oraz mechaników. Całkowity koszt inwestycji to 141 832 530 zł a dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 90 000 000 zł.

Miasto Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Zakupione pojazdy o długości 12m będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą również monitoring, alkoblokadę oraz defibrylator. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 6 mechaników i naukę obsługi pojazdu. Całkowity koszt inwestycji to 86 100 000 zł a dotacja z NFOŚiGW to 45 500 000 zł.

Miasto Cieszyn w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 6 autobusów elektrycznych (2 małe i 4 duże) Zakupione pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny, kasowniki biletów elektronicznych. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano również zakup i montaż 2 punktów  ładowania typu plug-in przeznaczonych dla małych autobusów oraz 4 punktów ładowania typu plug-in przeznaczonych dla dużych autobusów. Oprócz tego zaplanowane jest przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 10 kierowców i 4 mechaników. Całkowity koszt inwestycji to 15 571 800 zł, dotacja z NFOŚiGW to 9 435 000 zł oraz pożyczka 3 225 000 zł.

Natomiast jastrzębski MZK w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym o długości 12 m. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i niskopodłogowe. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 26 kierowców i naukę obsługi pojazdu. Całkowity koszt inwestycji to 35 121 420 zł,  dotacja z NFOŚiGW to 26 341 065 zł oraz pożyczka 8 780 355 zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przewiduje zakończyć projekt 31 października 2025 r. Miasto Rybnik 23 października 2023 r., natomiast miasto Cieszyn i jastrzębski MZK 31 marca 2024 r.

Podczas uroczystości podpisano również umowę na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne uzdrowiska” modernizacji Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,1 mln zł, a NFOŚiGW wesprze modernizację kwotą ok. 790 tys. zł.

 

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

8de9ed295f72649d95a6fbc73c887703

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.1µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3