Dariusz Łyczko - Radny Katowice

Dariusz Łyczko radny katowice

Redakcja

23 lipca, 2023

Sylwetka radnego Rady Miasta Katowice Dariusza Łyczko. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Dariusz Łyczko, radny z Katowic. Kim jest, czym się zajmuje?

Dariusz Łyczko urodził się 1964 roku w Jeleniej Górze. Jest pracownikiem Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach oraz komendantem XVI Szczepu ZHP w stopniu podharcmistrza. Licencjonowany instruktor karate kyokushin- wychowawca mistrzów Polski i Europy. Odznaczony został medalem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej.

Działalność w Radzie Miasta

W poprzedniej kadencji jako radny Rady Miasta Katowice pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska. Był też członkiem Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W wyborach samorządowych w 2018 roku wybrany z listy: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA
Okręg wyborczy: Nr 2 Dąbrówka Mała, Szopienice - Burowiec, Janów - Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki
Należy do klubu radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa.

Jako radny zasiada w komisjach:.

  • Infrastruktury i Środowiska (Przewodniczący Komisji)
  • Rewizyjnej
  • Skarg, Wniosków i Petycji
  • Górniczej

Nawiąż kontakt z katowickim radnym:

Telefon: +48 609464308
Email: dlyczko@op.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.1µg/m3 PM2.5: 10.3µg/m3