Czasowe ograniczenie funkcjonowania wybranych oddziałów w jaworznickim Szpitalu

2021 07 02 09 11 47 734343 470x

Redakcja

3 lipca, 2021

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie (dalej: Szpital) zwrócił się do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności następujących Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego (w części położniczej), Neonatologii, Rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy. Informacja także została przekazana do NFZ.

W związku z nałożonymi na Szpital obowiązkami w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wynikającymi z licznych decyzji Wojewody Śląskiego i obejmującymi okres 15 miesięcy (od 28.II.2020 do  31.V.2021), w Szpitalu przebudowano pomieszczenia Oddziału Rehabilitacyjnego, Neonatologii oraz Ginekologiczno-Położniczego (w części położniczej). Ta całkowicie niezależna od Szpitala sytuacja doprowadziła do ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach zw. z powyższymi Oddziałami.

W okresie trwania decyzji Wojewody Śląskiego obowiązujących w czasie pandemii, zmagaliśmy się z brakami personalnymi, ten stan niestety towarzyszy nam do dzisiaj. Wszystkie szpitale w Polsce borykają się z podobnymi problemami kadrowymi - mówi Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala. - Jedną z kluczowych przyczyn braku zainteresowania podjęciem pracy na ww. oddziałach była niemożliwość jasnego określenia perspektyw czasowych dot. daty wznowienia działalności oddziałów, które zostały "przebudowane" dla potrzeb leczenia pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Niestety, ten swoisty brak pewności zw. z dalszym przebiegiem pandemii i powiązanym ograniczeniem wykonywania pozapandemicznych świadczeń medycznych wpłynął także negatywnie na kwestie kadrowe. Wszystko wskazuje na to, że po ostatnich zapowiedziach Ministra Zdrowia, nasz Szpital również będzie na pierwszej linii walki z nową odmianą koronawirusa, będziemy musieli zapewnić gotowość i odpowiednią ilość miejsc covidowych. W trakcie ostatniej dwumiesięcznej, wiosennej fali do naszej placówki trafiło ponad 2 tys. zakażonych pacjentów. W wielu przypadkach ich stan było ciężki lub nawet bardzo ciężki, ogromnym zaangażowaniem personelu ratowaliśmy ludzkie życie.

Plan półrocznego ograniczenia funkcjonowania części położniczej w ramach Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Rehabilitacyjnego jest podyktowany nie tylko  sprawami kadrowymi, ale też głównie koniecznością pozostania w gotowości w przypadku pojawienia się ewentualnej IV fali pandemii wirusa SARS-CoV-2, zwłaszcza z uwzględnieniem nowych wariantów, o obecnie niemożliwym do przewidzenia wpływie na populację (także tę zaszczepioną).

Jaworznicki Szpital cały czas prowadzi analizy i przygotowania do każdej z opcji dalszego funkcjonowania: zarówno efektywnego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jak i optymalnego przywrócenia pełni świadczeń medycznych z okresu poprzedzającego pandemię.

Źródło: UM Jaworzno

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

15 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.3µg/m3 PM2.5: 12.8µg/m3