Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
5 °C
AAA

Związkowcy chcą pomóc m.in firmom okołogórniczym

Wiadomości
Przedsiębiorstwa, gdzie co najmniej jedna czwarta obrotów pochodzi z górnictwa, a które ucierpią z powodu zamykania kopalń, powinny być objęte ustawowym systemem wsparcia - postulują związkowcy, wskazując, iż priorytetem tych działań powinno być utrzymanie miejsc pracy.

Trudna sytuacja tzw. firm okołogórniczych, które będą dotknięte transformacją górnictwa, na początku lutego była jednym z tematów obrad zespołu trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. W ślad za dyskusją na forum Zespołu, Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZGwP) skierował do resortu aktywów państwowych pakiet propozycji, służących wsparciu m.in. przedsiębiorstw kooperujących z kopalniami.

Chodzi o działania osłonowe, które - jak wskazują związkowcy - powinny być adresowane do tych pracowników kopalń i spółek węglowych oraz firm okołogórniczych, których nie obejmą gwarancje zatrudnienia i osłony zapisane w negocjowanej obecnie Umowie społecznej dla górnictwa. Zdaniem liderów ZZGwP, wsparcie w tym zakresie powinno być zapewnione odrębną ustawą. Ważnym elementem tych działań ma być wsparcie firm okołogórniczych, by mogły utrzymać miejsca pracy w dobie transformacji.

Jak proponują związkowcy, z rozwiązań osłonowych miałyby korzystać przedsiębiorstwa dostarczające produkty i świadczące usługi na potrzeby górnictwa węgla kamiennego, jeżeli te działania stanowią co najmniej 25 proc. ich łącznych obrotów. Takie firmy mogłyby ubiegać się o wsparcie na zmianę profilu produkcji bądź świadczonych usług, jeżeli ich obroty z kopalniami lub spółkami górniczymi spadły w wyniku likwidacji bądź ograniczenia aktywności kopalń o określony procent w ciągu pół roku poprzedzającego wniosek o pomoc.

O wsparcie - postuluje ZZGwP - mogłyby ubiegać się również przedsiębiorstwa okołogórnicze, którym w wyniku przewidywanej transformacji lub likwidacji kopalnie lub spółki węglowe wypowiedziały umowy na sprzedaż towarów i usług, albo obniżyły ich wartość. Warunkiem uzyskania wsparcia byłoby utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie przez co najmniej dwa lata. Związek proponuje, by kryteriami określającymi wysokość wsparcia były: liczba miesięcy, przez które firma musi utrzymać zatrudnienie, liczba zachowanych miejsc pracy oraz kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wsparcie - proponują związkowcy - byłoby rozliczane w okresach dwunastomiesięcznych, a przedsiębiorstwo okołogórnicze musiałoby zwrócić część środków wraz z odsetkami w przypadku zachowania mniejszej od zadeklarowanej liczby miejsc pracy lub krótszego okresu ich utrzymania.

Związek Zawodowy Górników w Polsce postuluje także, by pracownicy kopalń, spółek węglowych oraz firm okołogórniczych, którzy nie będą mieli zagwarantowanej ciągłości pracy z powodu transformacji sektora górniczego, uzyskali prawo do emerytury stażowej, pod warunkiem udokumentowania stażu 35 lat pracy dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Inna propozycja dotyczy objęcia pracowników firm okołogórniczych programami przekwalifikowań na takich samych zasadach jak pracownicy kopalń i spółek węglowych.