Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
6 °C
AAA

Województwo śląskie inwestuje w badania i innowacje [WIDEO]

Z końcem 2020 roku zarząd województwa śląskiego przyjął uchwałę, przyznającą dofinansowanie dla 21 podmiotów w naszym regionie. W sumie przeznaczono ponad 40 mln złotych.

12 lutego przedstawiciele przedsiębiorstw, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w konkursie Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach otrzymają umowy na realizację projektów. Każdy z nich wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego – przedsięwzięcia dotyczą proekologicznych rozwiązań w transporcie, energetyce, wykorzystania baz danych i sztucznej inteligencji w medycynie czy lotnictwie, nowoczesnych technologii w zakresie produkcji (np. wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliwa).

Konkurs w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 został wydłużony, by wnioskodawcy mieli możliwość skompletowania odpowiednich dokumentów, dokończenia prac, realizowanych np. przez jednostki naukowe, uczelnie, których funkcjonowanie znacznie się zmieniło po prowadzeniu lockdownu. Do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 87 wniosków, ostatecznie do oceny merytorycznej trafiło 65 projektów.

W ramach konkursu, organizowanego przez ŚCP po raz dziewiąty,  można było się starać o dwa rodzaje wsparcia – pierwszy typ projektu to fundusze przeznaczone na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To oznacza pieniądze dla  firm, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R. Drugi typ projektu daje możliwość sfinansowania badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych lub wyłącznie prac eksperymentalno-rozwojowych. 

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 65 projektów, z czego dofinansowanie po podniesieniu alokacji ostatecznie uzyskało 21. Pierwotna pula przeznaczona na konkurs wynosiła 20 mln złotych, jednak w momencie podejmowania uchwały Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o podwyższeniu kwoty do ponad 40 mln złotych, dzięki czemu udało się przyznać dotację większej ilości przedsiębiorców.

W 2021 roku przewidziana jest realizacja kolejnego naboru w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (kwiecień), będzie to prawdopodobnie ostatni nabór tego typu w kończącej się perspektywie 2014-2020.

Podsumowanie: 

Liczba wniosków złożonych w ramach naboru: 87

Liczba wniosków przekazanych do oceny merytorycznej: 65

Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 21

Wstępna alokacja: 20 ml zł, podniesiona przez Zarząd Województwa do wysokości ponad 40 mln złotych

Z końcem 2020 roku Zarząd Województwa przyjął uchwałę, przyznającą dofinansowanie 21 podmiotom na kwotę ponad 40 mln złotych.


Komentarze