Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
12 °C
AAA

We wtorek ruszą konsultacje ws. ustawy odszkodowawczej dla przedsiębiorców

Wiadomości
foto: facebook.com/KrzysztofKwiatkowski2011
We wtorek odbędą się konsultacje z przedstawicielami branż ws. senackiego projektu specustawy odszkodowawczej, określającego podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych przedsiębiorców, powstałych przez ograniczenia w czasie stanu epidemii - poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski.

W czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki i szef senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (niezależ.) spotkali się z grupą przedstawicieli branż objętych zakazem prowadzenia działalności w czasie pandemii, w tym hotelarstwa, gastronomii, branży fitness oraz branży eventowej. Rozmowa dotyczyła zaproponowanego przez Kwiatkowskiego projektu inicjatywy ustawodawczej, która określi podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych przedsiębiorców, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka oraz obywatela w czasie stanu epidemii COVID-19 - czyli tzw. specustawy odszkodowawczej.

Pierwsze czytanie projektu zaplanowano w końcu stycznia na posiedzeniu połączonych komisji: Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Kwiatkowski poinformował PAP, że podczas czwartkowego spotkania przedstawiciele tych branż poinformowali, w jakiej sytuacji się znajdują; przedstawiali też swoje propozycje rozwiązań, które - jak zapowiedział - zostaną przeanalizowane. Zapoznali się też z założeniami senackiego projektu.

Rozmawiamy o tym, jak formą tej pomocy objąć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czyli żeby ta pomoc trafiła nie tylko do firm, ale także do tych, którzy są na tzw. samozatrudnieniu, albo prowadzą mikrofirmy, czyli prowadzą firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

powiedział senator.

Zaznaczył, że to kluczowe zagadnienie, bo obejmuje największą grupę podmiotów.

Kwiatkowski zapowiedział, że we wtorek w Senacie odbędą się szerokie konsultacje przedstawicieli branż w celu wypracowania ostatecznego kształtu projektu ustawy, wprowadzenia do niego poprawek, które będą zgodne z oczekiwaniami środowisk, zagrożonych zamknięciem wskutek wprowadzonych w związku z epidemią ograniczeń. Poinformował, że Senat ma zająć się projektem na najbliższym, lutowym posiedzeniu plenarnym.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że skutki trwającej epidemii dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale również pracowników, emerytów i inne grupy społeczne, a sama epidemia nosi wszelkie znamiona katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej. Wskazano, że przez katastrofę naturalną rozumie się między innymi występowanie chorób zakaźnych ludzi.

Jak zaznaczono, konstytucja stanowi, że w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych rząd może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa, a przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

Mimo takiego stanu prawnego, Rada Ministrów nie zdecydowała się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oznacza to po pierwsze, że wszystkie działania organów władzy państwowej polegające na ograniczaniu wolności i praw obywatelskich, budzą daleko idące wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją, a po drugie, że rząd unika stosowania instrumentów prawnych, które znalazłyby zastosowanie, gdyby stan klęski żywiołowej wprowadzono

głosi uzasadnienie.

Zaznaczono, że chodzi tu w szczególności o ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego. Podkreślono, że choć stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony, to obywatele funkcjonują "w faktycznym stanie nadzwyczajnym" już od blisko roku, bez prawa dochodzenia odszkodowań wyrównujących szkody spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami.

Projekt ustawy tworzy prostą ścieżkę odszkodowawczą. Proponuje się, aby każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, służyło roszczenie o odszkodowanie, które obejmie wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Zostanie ono pomniejszone o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

czytamy w uzasadnieniu.

Odszkodowanie miałoby przysługiwać od Skarbu Państwa, ale nie w sytuacji, gdy strata majątkowa powstanie wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. Odszkodowanie będzie przyznawane na pisemny wniosek poszkodowanego, złożony do właściwego wojewody ze względu na miejsce powstanie starty i to ten wojewoda wyda decyzję w sprawie odszkodowania. Jeżeli nie będzie można ustalić właściwości wojewody, decyzję w sprawie odszkodowania wyda wojewoda mazowiecki.

Zgodnie z projektem wojewoda wydaje decyzję w sprawie odszkodowania nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku; jego decyzja jest ostateczna, a odszkodowanie - wypłacane w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji poszkodowanemu. Od dnia doręczenia będzie trzydzieści dni na wniesienie powództwa do sądu powszechnego. (PAP)


Komentarze