Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
19 °C
AAA

W Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono analizę parkingową. Co wynika z przeprowadzonych badań?

fot. UM Wodzisław Śląski
Zagospodarowanie przestrzeni parkingowych jest istotnym elementem, który wpływa nie tylko na rozwój miasta, ale także na życie codzienne kierowców oraz mieszkańców. Na zlecenie miasta opracowywana była analiza parkingowa dotycząca wybranych obszarów miasta (dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto i Trzy Wzgórza).

Z przeprowadzonych badań wynika, że w centrum Wodzisławia występuje praktycznie ciągła dostępność wolnych miejsc postojowych. Co ważne, ma to związek z parkowaniem przez kierowców w miejscach objętych zakazem ruchu oraz poza wyznaczonymi strefami parkowania.

Najważniejsze wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy:

1. Wykonanie projektu organizacji ruchu dla strefy zamieszkania na obszarze Starego Miasta, wyznaczającego miejsca postojowe.

2. Wprowadzenie systemu automatycznej weryfikacji uprawnień wjazdu do obszaru objętych zakazem ruchu.

Takie działanie ma uporządkować sytuację parkingową w centrum miasta. Jednocześnie doprowadzi to do wzrostu deficytu wolnych miejsc postojowych. W związku z tym konieczna będzie reorganizacja funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

3. Obszarowe wyznaczenie Strefy Płatnego Parkowania obejmujące odcinki ulic, na których Strefa Płatnego Parkowania wyznaczona jest odcinkowo, wraz opracowaniem i wdrożeniem projektu organizacji ruchu.

4. Wyznaczenie parkingów buforowych:

  • parking miejski SP1 przy ul. Wałowej,
  • parking zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i ul. doktora Lucjana Mendego.

Wprowadzenie tam regresywnych stawek opłat - niższa stawka za kolejna godzinę parkowania. Pomogłoby to zachęcić kierowców do parkowania w tych miejscach na dłuższy okres.

5. Doposażenie parkomatów w funkcjonalność płatności kartami zbliżeniowymi oraz systemem BLIK.

W Strefach Płatnego Parkowania, w których istnieje możliwość płatności kartami zbliżeniowymi oraz systemem BLIK, z tej formy korzysta od 40 proc. do 70 proc. kierowców. Zdecydowana większość respondentów wyraziła chęć takiej formy płatności.

6. Wprowadzenie darmowego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania raz dziennie dla każdego pojazdu na określony czas (np. 30 min.).

Eksperci zwracają uwagę między innymi na układ urbanistyczny Starego Miasta oraz fakt funkcjonowania tam strefy zamieszkania. Wskazują, że należy podjąć kroki prowadzące do maksymalnego ograniczenia ruchu pojazdów na tym obszarze, co przyczyni się do ograniczenia emisji spalin oraz hałasu.

Projektanci zaproponowali żeby utworzyć Strefę Płatnego Parkowania, zamykając całą starówkę na wjeździe, oprzyrządowując ją w kamery inteligentne, które wyłapywałyby numery rejestracyjne, z czujnikami i specjalnym systemem opłat”

mówi, nawiązując do analizy parkingowej, wiceprezydent Wojciech Krzyżek.

7. Wprowadzenie systemu detekcji i naprowadzania na wolne miejsca postojowe, opartego na czujnikach, tablicach zmiennej treści oraz aplikacji mobilnej.

Przyczyniłoby się to do zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów poszukujących miejsca parkingowego.

8. Budowa parkingu wielopoziomowego.

Eksperci wskazują kilka miejsc pod budowę parkingów wielopoziomowych. Jednym z nich jest teren obecnie istniejącego parkingu przy ul. Arendarskiej, natomiast w przyszłości teren parkingu położonego przy skrzyżowaniu ulic Pszowskiej i Mendego. Blisko 60 proc. respondentów zadeklarowało regularne lub sporadyczne korzystanie z płatnego parkingu wielopoziomowego w bezpośredniej bliskości ich miejsca zamieszkania. Również niespełna 60 proc. wskazało na gotowość wykupienia stałego miejsca parkingowego.

9. Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicach: Tysiąclecia, Piastowskiej, Wojska Polskiego, Pokoju, Żeromskiego, Prusa/Orzeszkowej, Asnyka, Słonecznej i placu Zwycięstwa.

Są to miejsca mające mieszkaniowy charakter, dlatego wprowadzenie strefy zamieszkania przyczyniłoby się do poprawienia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, a także poprawiłoby sytuację parkingową.

10. Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu dla obszarów osiedlowych objętych strefą zamieszkania, z naciskiem na wyznaczenie miejsc postojowych oraz dróg pożarowych.

11. Likwidacja części chodników na obszarach osiedlowych, objętych strefą zamieszkania, na rzecz wyznaczenia miejsc postojowych.

Zyskano by dzięki temu więcej miejsc postojowych, jednocześnie mając na względzie pieszych, którzy w strefach zamieszkania mają bezwzględne pierwszeństwo.

Wystąpiliśmy do Rad Dzielnic, by również zapoznali się z tym materiałem. Do końca stycznia czekamy na wnioski. Jeśli nie będzie większych uwag, chcielibyśmy zacząć wdrażać w życie postanowienia wynikające z analizy, jeżeli będzie możliwość ich finansowania oraz zgoda mieszkańców”

podumowuje Wojciech Krzyżek.

Źródło: UM Wodzisław Śląski


Komentarze