Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
12 °C
AAA

W środę XLIX sesja Rady Miasta Zabrze. Poznaj porządek obrad

fot. UM Zabrze
W środę (11 maja), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia o godz. 14.00.

Sesja przebiegnie według następującego porządku obrad:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
 3. zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północnej Osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu;
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Grzybowicach w rejonie ul. Na Lesie”;
 6. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Zabrze udziałów w spółce Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Budowlanej 26a na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – Dom w Zabrzu;
 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu nr 2 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Wojciecha Kossaka 21, na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – Mieszkanie w Zabrzu;
 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu nr 1 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Nyskiej 30, na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – Mieszkanie w Zabrzu;
 10. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 – Dom w Zabrzu;
 11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach lokalowych – lokalach nr: 11, 16 i 17,  znajdujących się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. dr. Henryka Jordana 2, na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu;
 12. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 13. określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom zabrzańskich jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz za udział w szkoleniach i ćwiczeniach;
 14. przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zabrze”;
 15. skargi nr BK.1510.5.2022 na bezczynność dyrektora Jednostki Gospodarki Nieruchomościami;

Źródło: UM Zabrze