Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
23 °C
AAA

W Częstochowie powstanie nowa miejska mapa hałasu

Nowa Mapa Hałasu powstanie na podstawie pomiarów hałasu i natężenia ruchu, m.in. w pobliżu obwodnicy autostradowej Częstochowy.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na opracowanie nowej „Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Częstochowy” - w granicach administracyjnych miasta. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm KFB Acoustics z Wrocławia oraz Acesoft z Sopotu za kwotę 424,3 tys. zł. Mapa powinna powstać do końca maja 2022 r.

Zaktualizowana „Mapa  hałasu” ma uwzględniać -  w obecnej wersji - m.in. wpływ ruchu na obwodnicy autostradowej A1 na komfort życia mieszkańców Częstochowy, którzy mieszkają w jej pobliżu.

Mamy nadzieję, że wyniki pomiarów z okolic autostrady zawarte w nowej miejskiej „Mapie hałasu” zostaną wzięte pod uwagę przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. 

Liczymy, że tam, gdzie jest taka potrzeba, powstaną dodatkowe ekrany dźwiękochłonne

dodaj.

GDDKiA ma przeprowadzić własne pomiary hałasu po zakończeniu budowy Miejsc Obsługi Podróżnych zaplanowanych na częstochowskiej odcinku A1, czyli po zakończeniu całości inwestycji związanych z budową obwodnicy Częstochowy.

Zamówienie dla wykonawców miejskiej mapy obejmuje m.in. przeprowadzenie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego, opracowanie sprawozdań z pomiarów, zebranie kompletu danych wejściowych, opracowanie części opisowej i graficznej „Mapy hałasu”. 

Jeżeli chodzi o pomiary hałasu wykonanych ma być co najmniej 30 pomiarów hałasu drogowego, 10 – tramwajowego, 7 - kolejowego oraz hałasu przemysłowego w przynajmniej 40 punktach. W co najmniej 40 punktach zmierzone ma być natężenie ruchu drogowego (na ulicach o natężeniu powyżej tysiąca pojazdów na dobę).  

Zadaniem konsorcjum KFB Acoustics – Acesoft będzie także opracowanie rocznych wyników pomiarów z dwóch stacji monitoringu hałasu oraz przeprowadzenie analizy danych z pomiaru natężenia ruchu i prędkości pojazdów systemu ITS celem ich wykorzystania w modelu obliczeniowym „Mapy hałasu”. Wykonawca ma zająć się także uzgodnieniem propozycji działań naprawczych z zarządcami źródeł hałasu, opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz arkuszy sprawozdawczych i zbiorów danych przekazywanych Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Wykonawca będzie zobligowany do uwzględniania w końcowym produkcie wszelkich zmian w rozporządzeniach ministra klimatu i środowiska, które mają wpływ na wartość merytoryczną „Strategicznej mapy hałasu dla miasta Częstochowy”.

Źródło: UM Częstochowa


Komentarze