Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
0 °C
AAA

W Bytomiu startuje Budżet Obywatelski

Wiadomości
Ponad 5,2 mln zł przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego, czeka na projekty bytomian. Startuje Bytomski Budżet Obywatelski. Nabór wniosków potrwa od 4 maja do 25 czerwca, a głosowanie zaplanowane zostało na jesień.

W sprawnym przygotowaniu wniosku i przejściu krok po kroku przez procedurę #BO_Bytom pomoże nam w tym roku nowe wirtualne narzędzie: www.bo.bytom.pl

Zarówno ubiegłoroczna edycja, jak i wcześniejsze odsłony budżetu obywatelskiego pokazały nam, jak aktywni potrafią być mieszkańcy. Trafiło do nas wiele kapitalnych pomysłów, większość z nich jest w fazie realizacji. Liczymy na to, że tegoroczna edycja będzie równie owocna w cenne inicjatywy

mówi prezydent Mariusz Wołosz.

#BO_Bytom - bliżej bytomian

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji pod głosowanie zakwalifikowało się aż 26 projektów, z czego 15 z nich wybrano do realizacji głosami 30 tysięcy mieszkańców. Spośród zakwalifikowanych inicjatyw do realizacji wybrano 2 projekty społeczne i 13 inwestycyjnych. Podobnie jak w ubiegłym roku zgłaszane do budżetu obywatelskiego projekty nie muszą dotyczyć tylko inwestycji i remontów, mogą być związane także np. z organizacją wydarzeń.

Zanim zgłosisz swój projekt

Aby złożyć swój projekt, niezbędne jest zebranie minimum 50 podpisów od osób, które poprą naszą inicjatywę. Wniosek należy złożyć wraz z wypełnioną listą, którą można pobrać ze strony: www.bo.bytom.pl

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie pozytywnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania należy skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub jednostek organizacyjnych miasta. Pomogą oni sprawdzić, m.in.:

  • własność terenu,
  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • koszt projektu, itp.

Im lepiej przygotowany projekt, tym większe prawdopodobieństwo, że trafi pod głosowanie.  Dlatego zachęcamy do kontaktu z urzędnikami, którzy pomogą nam przygotować dobry projekt mający szansę na realizację. W tym roku wnioskodawcy mają możliwość omówienia projektu z pracownikami jednostek bezpośrednio realizujących projekty w ramach BO Bytom (MZDiM, OSIR oraz Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów UM

mówi  wiceprezydent Adam Fras.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski z niezbędnymi załącznikami (wraz z listami poparcia i uzgodnieniami z wydziałami merytorycznymi) można składać do 25 czerwca poprzez stronę internetową www.bo.bytom.pl, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, przesyłać listownie, oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 27 września do 11 października 2021 r. w formie elektronicznej.

Co dwa głosy to nie jeden

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Bytomia dysponuje dwoma głosami, dzięki czemu będzie mógł oddać swój głos na dwa projekty:

  • jeden głos na projekty o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł - do wyczerpania kwoty 2 mln zł,
  •  jeden głos na projekt o wartości poniżej 500 tys. zł - do wyczerpania puli środków  przewidzianych w budżecie miasta na BO_Bytom po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym.

Głosowanie tylko w formie elektronicznej

Aby uniknąć sytuacji, w których głosy oddawane były podwójnie lub brały w nim udział osoby nieuprawnione,  głosowanie przeprowadzone zostanie tylko w formie elektronicznej poprzez interaktywny formularz udostępniony na www.bo.bytom.pl. Pomyślano też o tych, którzy nie mają dostępu  do sieci. Będą oni mogli oddać swój głos elektroniczne w wyznaczonych punktach konsultacyjnych. W głosowaniu będą mogły brać udział osoby niepełnoletnie, ale potrzebna będzie zgoda rodzica lub opiekuna.

Realizacja wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego projektów rozpocznie się w 2022 roku.


Komentarze