Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
3 °C
AAA

Tauron Ciepło walczy ze smogiem i planuje podłączenia do sieci na poziomie 45 MW rocznie

Tauron Ciepło szacuje, że w kolejnych latach będzie wykonywał przyłączenia do sieci cieplnych na poziomie średnio ok. 45 megawatów rocznie – podała w czwartek spółka. Ok. 20 proc. z tego (9 MW rocznie) to budynki objęte programami likwidacji pieców węglowych, pozostałe to obiekty nowobudowane.

Jak poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka Tauron Ciepło, w ramach programów antysmogowych podłączyła dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków, co przekłada się na przyłączenie mocy cieplnej na poziomie 33 MW. Kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie.

Przyłączenia te ciepłownicza spółka Tauron Ciepło realizuje dzięki unijnemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), niezależnie od bieżącej działalności.

W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie, z tego ok. 20 proc. stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych, pozostałe to przyłączenia nowobudowanych obiektów”
powiedział cytowany w informacji prezes Tauronu Ciepło Jacek Uhryn.

"Na dziś podpisaliśmy już umowy o łącznej mocy cieplnej 103 MW, z terminami podłączenia na najbliższe trzy lata, w tym 128 budynków w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji" – dodał Uhryn.

Program likwidacji niskiej emisji spółki Tauron Ciepło ma prowadzić m.in. do ograniczania w regionie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnianie ciepła sieciowego, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu.

Program obejmuje osiem miast (spośród większej liczby dotkniętych problemem niskiej emisji w regionie): Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice. Ma m.in. umożliwiać przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinasowania z WFOŚiGW byłoby ze względów finansowych niemożliwe.

W ramach tego przedsięwzięcia w ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło wydał warunki i zawarł umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych 128 budynków opalanych dotąd piecami węglowymi.

Realizacja przyłączeń na tym poziomie jest możliwa dzięki systematycznej, codziennej, ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów miast, gdzie realizujemy nasze inwestycje. To bowiem w zasobach miast naszej aglomeracji znajduje się znacząca liczba kamienic i budynków objętych likwidacją niskiej emisji”
zaznaczył prezes spółki

"Pozytywnie oceniamy współpracę z samorządami w zakresie koordynacji działań przygotowawczych i decyzji dotyczących zgód i pozwoleń (np. na wejście w teren czy czasowego zamknięcia ulicy). Pozwala to nam na skracanie czasu realizacji inwestycji" – dodał Uhryn.

Spółka zaznaczyła, że do 2023 r. w ramach programu likwidacji niskiej emisji może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe. Zawarte w ostatnich miesiącach 2020 r. umowy wyczerpują ok. 12 MW z tej puli.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców. Firma już w poprzednich latach realizowała wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu zawiera też z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności.(PAP)


Komentarze