Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
24 °C
AAA

Szpital Powiatowy w Pszczynie komentuje wyniki kontroli NFZ

Wiadomości
materiał prasowy Szpital Powiatowy w Pszczynie
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w środę 1 grudnia wyniki kontroli, którą przeprowadził w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie po śmierci w placówce młodej ciężarnej kobiety. Placówka odniosła się do zarzutów.

Rzecznik Praw Pacjenta zakończył postępowanie wyjaśniające w sprawie Szpitala Powiatowego w Pszczynie, stwierdzając naruszenie praw pacjenta w czterech obszarach

- poinformował Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Jak dodał, "nie rozpoznano w odpowiednim czasie wstrząsu septycznego i nie podjęto natychmiastowych działań  zmierzających do pilnego zakończenia ciąży. Postępowanie wykazało szereg innych nieprawidłowości".

Od 2.11 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie trwała kontrola NFZ w sprawie śmierci ciężarnej pacjentki. Czynności kontrolne zakończyliśmy 30.11. Kontrolerzy sprawdzali m. in. zabezpieczenie obsady medycznej oraz organizację i sposób udzielania świadczeń. Kontrola wykazała rażące nieprawidłowości m. in. w organizacji i sposobie realizacji świadczeń med. Opinię w sprawie przebiegu hospitalizacji pacjentki w szpitalu w Pszczynie wydał prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii

- poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ nałożył na pszczyński szpital karę w wysokości blisko 650 tysięcy złotych. Składają się na nią: 615 tysięcy złotych za niedochowania należytej staranności w opiece nad pacjentką oraz około 32 tys. zł z tytułu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyniki kontrolne zostały przekazane do prokuratury. 

Odszkodowanie dla rodziny, działania naprawcze w szpitalu

Rzecznik Praw Pacjenta wnioskuje o wdrożenie licznych działań naprawczych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, w tym opracowanie procedur dotyczących:

a) zasad postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kobiety, w szczególności podejrzenia zakażenia w obrębie jamy macicy oraz krwotoku;

b) stosowania w praktyce indywidualnego planu terapeutycznego z uwzględnieniem ryzyka położniczego celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta;

c) obowiązku stałego monitorowania oraz cyklicznego kontrolowania procedur wymienionych w lit. a-c.

Ponadto wnosi o przeprowadzenie szkoleń z następujących obszarów:

a) rozpoznawania wystąpienia wstrząsu septycznego, w tym  sposobu określania ryzyka  jego wystąpienia i minimalizowania jego  skutków;

b) standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, w tym obejmującego udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentkom przebywającym na oddziale ginekologiczno-położniczym w sytuacjach szczególnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu;

c) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób rzetelny i kompletny zgodnie z przepisami  ustawy oraz rozporządzenia.

Rzecznik wystąpił też do samorządów zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych z wnioskiem o szczegółowe zbadanie sytuacji. Ponad to nakazał dyrekcji szpitala pouczenie personelu medycznego o obowiązkach wynikających z praw pacjenta i zobowiązania się do ich przestrzenia w zakresie:

a) podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, w tym konsultacji specjalistycznych, w celu określenia stanu zdrowia ciężarnej oraz płodu, a w przypadku ograniczonych możliwości diagnostycznych lub leczniczych, kierowanie pacjentek do ośrodków specjalistycznych;

b) udzielania świadczeń z należytą starannością, w tym wnikliwego przeprowadzania badania fizykalnego i badań dodatkowych, celem identyfikacji czynników ryzyka powikłań okołoporodowych.

c) prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w tym kart indywidualnej opieki prowadzonej przez położną w sposób zapewniający pełną i rzetelną informację o przebiegu ciąży/porodu.

„Wnioskuję także o skierowanie pisemnych przeprosin do rodziny Pani Izabeli oraz – do rozważenia - wypłatę zadośćuczynienia. Niech szpital sam zdecyduje, czy i jaką kwotę powinien wypłacić, mając na uwadze ciężar tej sytuacji. Zapoznając się ze sprawą nie mieliśmy żadnych wątpliwości przy stwierdzaniu naruszenia praw pacjenta” – dodaje Bartłomiej Chmielowiec.

 

Szpital o sprawie dowiedział się z mediów

W specjalnym komunikacie Szpital Powiatowy w Pszczynie poinformował, że o wszystkim dowiedział się z mediów, a wyniki kontroli otrzymał tuż przed konferencją prasową NFZ.

Przekazanie mediom informacji o zakończeniu i wynikach kontroli, zanim zostały przedstawione szpitalowi, jest działaniem mogącym dezinformować opinię publiczną i wpływać na niepełny obraz tej tragicznej sytuacji - informuje szpital. Dyrekcja placówki nie zgadza się też z zarzutami. Uważa, że w dokumentacji nie można było wpisać wyników sekcji zwłok, ponieważ... szpital nadal ich nie otrzymał. 

Podkreślamy, że w pełni transparentnie i rzetelnie współpracujemy ze wszystkimi organami prowadzącymi kontrole i postępowania. W stosunku do Bliskich naszej zmarłej Pacjentki pozostajemy w głębokim współczuciu - dodaje szpital.

Historia

We wrześniu do Szpitala Powiatowego w Pszczynie zgłosiła się 30-letnia Izabela - znana lokalna fryzjerka. Odeszły jej płyny owodniowe. Według relacji rodziny zmarłej (która m.in. w reportażu programu "Uwaga" przedstawiła wiadomości SMS przesyłane w ostatnich godzinach życia przez 30-latkę,) ciężarna nie miała odpowiedniej opieki. Lekarze mieli czekać, aż płód sam obumrze i dopiero wtedy decydować się na usunięcie go. Zmarła miała pisać, że podejrzewa u siebie sepsę i źle się czuje. Ostatecznie zmarła 22 września po godzinie 7:00. Powodem był wstrząs septyczny. Była w 22. tygodniu ciąży, a płód miał liczne wady. 

Służba szpitala miała wskazywać na prawo aborcyjne w Polsce i dlatego czekali na usunięcie płodu. Ministerstwo Zdrowia wydało specjalny komunikat w tej sprawie, gdzie jednoznacznie wskazało, że zdrowie i życie matki jest najważniejsze. Polskie prawo przewiduje aborcję ze względu na zagrożenie dla matki. Trwa śledztwo w tej sprawie. Resort Zdrowia zarządziło kontrolę, a dyrektor placówki w Pszczynie Marcin Leśniewski zawiesił kontrakt dwóch lekarzy, którzy pełnili wówczas dyżur. W poniedziałek 8 listopada na stronie szpitala opublikowano jego oświadczenie w tej sprawie.  W naszym Szpitalu przestrzegane są wszystkie standardy postępowania zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia - czytamy w piśmie dyrektora Leśniewskiego. 

W całej Polsce zorganizowano marsza ku czci pamięci 30-letniej Izabeli. Jeden z największych zorganizowano właśnie w Pszczynie. W programie "Uwaga" na antenie TVN wyemitowano kolejny reportaż o tym tragicznym zdarzeniu. Przeanalizowano dokumentację medyczną z pobytu zmarłej kobiety. Pełnomocniczka rodziny poinformowała, że najprawdopodobniej do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa -  Zmierzamy w stronę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o składanie fałszywych zeznań i fałszowania dokumentacji medycznej – powiedziała dla "Uwagi" mec. Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej Izabeli.

Próbowałem ją ułożyć chronologicznie i coś się nie zgadza. Nie zgadzają się wpisy. Wpis jednej z położnej jest o godzinie 4:00 i on jest rubryce pierwszej u góry. A kolejny jej wpis jest pod spodem i jest na przykład z godziny 1:30 - analizował w "Uwadze" Tomasz Lusawa.

 

 


Komentarze