Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
6 °C
AAA

Rozpoczyna się przebudowa ul. Dworcowej w Bytomiu. Zobaczcie, co się zmieni w organizacji ruchu

W związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Dworcowej, w poniedziałek 8 listopada od godz. 8.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przy ul. Dworcowej. Mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Moniuszki a Placem Wolskiego, będą mogli starać się o miejsca parkingowe na czas wyłączenia drogi z ruchu kołowego.

W pierwszym etapie realizacji rewitalizacji ul. Dworcowej, wykonawca rozpocznie prace na odcinku ul. Dworcowej od pl. Wolskiego do budynku przy ul. Dworcowej 32. Rejon robót zostanie wygrodzony, a ruch przechodniów będzie zorganizowany przy użyciu zapór drogowych i kładek dla pieszych m.in. na dojściach do posesji przez wykopy.

Wjazd od strony ul. Moniuszki pozostanie możliwy tylko dla określonej grupy użytkowników ruchu - pojazdów zaopatrzenia w określonych godzinach, pojazdów służb miejskich, pojazdów ochrony w czasie interwencji oraz pojazdów budowy.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej będą mogli wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji.

Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora zostaną udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Aby uzyskać karty uprawniające do nieodpłatnego parkowania samochodów osobowych na parkingu Agory, zarządcy lub właściciele budynków będą musieli złożyć stosowny wniosek o wydanie abonamentów na zastępcze miejsce postojowe.

Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie zawierające listę mieszkańców wraz z adresem nieruchomości oraz numerami rejestracyjnymi pojazdów, które do tej pory były parkowane w obrębie podwórek przylegających do posesji przy ul. Dworcowej. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty wydawane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W miarę postępu frontu robót, zarządcy kolejnych budynków przy ul. Dworcowej będą mogli starać się o miejsca na parkingu Centrum Handlowego Agora.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35, pok. 218 lub pod numerem telefonu: (32) 396 97 50.

Źródło: UM Bytom


Komentarze