Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
-5 °C
AAA

Radni Rybnika apelują do premiera o rozwiązania osłonowe

Wiadomości
Rada Miasta Rybnika wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie rekompensat dla samorządów. Radni chcą, by rząd podjął kompleksowe działania, które wynagrodziłyby samorządom znaczne ubytki dochodów, wynikające m.in. z obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

W czwartek 19 listopada rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu między innymi obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych.

O wpisanie projektu uchwały do porządku obrad wnioskował Przewodniczący Rady Miasta Rybnika, Wojciech Kiljańczyk. Decyzja o wystosowaniu apelu do premiera zapadła podczas środowego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju.

W piśmie do Prezesa Rady Ministrów rybniccy rajcy wyliczają:

"z oceny skutków regulacji zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że Miasto Rybnik w 2020 roku uzyskało mniej o 27,9 miliona złotych, co znacząco wpłynęło na kondycję finansową naszego miasta oraz na możliwość finansowania zadań w obszarze wydatków bieżących oraz inwestycyjnych".

Jak argumentowano, trudna sytuacja finansowa smorządów wynika ze zmniejszenia środków na zadania zlecone, przy jednoczesnym braku zapewnienia rekompensat. Potwierdzają to raporty Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przez zmianę ustawy o podatku dochodowym Miasto Rybnik straciło 27,9 mln zł. 

W piśmie do Prezesa Rady Ministrów zauważają, że Konstytucja RP stanowi o tym, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

 

Foto: PAP


Komentarze