Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
24 °C
AAA

Proinwestycyjny budżet Bytomia ponownie przekroczy 1 mld zł

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu 20 grudnia podjęli uchwałę budżetową na 2022 roku. Podobnie jak w tym roku, przyszłoroczny budżet Bytomia przekroczy 1 mld zł. Aż 196 mln zł miasto przeznaczy na realizację takich inwestycji, jak: przebudowa ulicy Dworcowej, rewitalizacja okolic ul. Mickiewicza, przebudowa ul. Piekarskiej, Frycza-Modrzewskiego, Nickla, rewitalizacja budynków w Rozbarku, Kolonii Zgorzelec, remont budynków mieszkalnych w Bobrku oraz termomodernizacja nieruchomości w Śródmieściu. Sporo będzie się działo także w placówkach oświatowych.

W 2022 roku samorząd zaplanował budowę Przedszkola Miejskiego nr 58, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21. Z inwestycji sportowych na uwagę z pewnością zasługuje budowa nowego boiska piłkarskiego przy ul. Piłkarskiej, a także oddanie do użytku nowego boiska w Rozbarku i rolkowiska przy ul. Pułaskiego.

Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym zaplanowaliśmy szereg ważnych inwestycji miejskich. W przyszłym roku planujemy przeznaczyć na inwestycje ponad 196 mln zł, a jeśli weźmiemy pod uwagę także środki pozyskane w ramach programu Polski Ład na kwotę 34,5 mln zł, to w 2022 roku łączna kwota na inwestycje przekroczy 230 mln zł i będzie stanowić ponad 20% budżetu miasta”

- mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz..

196 mln zł na inwestycje drogowe, rewitalizacyjne, budowę nowego przedszkola

Przyszłoroczny budżet po raz trzeci z rzędu przekroczy 1 mld zł. Będzie to budżet proinwestycyjny, w ramach którego realizowane będą nowe i kontynuowane już rozpoczęte inwestycje. Aby pokryć wkład własny do inwestycji, na które miasto pozyskało wielomilionowe dofinansowanie, gmina będzie musiała zaciągnąć długoterminowy kredyt.

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą realizowane w 2022 roku są: rewitalizacja ulicy Dworcowej oraz okolic bytomskiego Rynku (26 mln zł), budowa nowego przedszkola miejskiego z oddziałem żłobkowym w Miechowicach (13,5 mln zł), rewitalizacja budynków w Śródmieściu i Rozbarku (26 mln zł), rewitalizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec (30 mln zł). W planach są także projekty związane z rewitalizacją przestrzeni w Kolonii Robotniczej w Bobrku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych (11 mln zł).

W 2022 roku planujemy zrealizować również kolejne ważne inwestycje drogowe dla miasta. Kontynuować będziemy przebudowę ul. Nawrota i Smolenia, Frycza-Modrzewskiego do granicy z Rudą Śląska, ale również rozpoczniemy prace związane z przebudową ul. Nickla w Miechowicach oraz ul. Piekarskiej. Chcemy pozyskać również środki na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Stroszku. Modernizowane i doświetlane będą kolejne przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe w mieście

- mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych, która przyczyni się do likwidacji problemu zalewania ul. Piłsudskiego w czasie ulewnych deszczów, będzie projekt „Przebudowy dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu", na którego realizację Bytom pozyskał około 30 mln zł w ramach programu „Polski Ład".

Wspólnie z Tramwajami Śląskimi zrealizują przebudowę torowiska i układu drogowego w ciągu ul. Piekarskiej. Wśród ważnych inwestycji realizowanych w Bytomiu przez spółkę PKP PLK będzie przebudowa hali peronowej dworca PKP oraz przebudowa linii kolejowej nr 131. Oprócz tego, spółka Tramwaje Śląskie zrealizuje przebudowę torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich do zajezdni w Bytomiu - Stroszku. Mimo że obydwie inwestycje realizowane są przez podmioty zewnętrzne, gmina Bytom ściśle współpracuje z PKP PLK oraz Tramwajami Śląskimi przy realizacji tych ważnych dla miasta prac.

W 2022 roku zrealizowane zostaną również inwestycje związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną, które obejmują m.in.: przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej oraz uzbrojenie - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśnej i Topolowej za łączną kwotę ponad 17 mln zł. Miasto inwestuje także w sieć ciepłowniczą, przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska substancji.

Temu mają służyć takie przedsięwzięcia jak: przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego istniejących i nowo budowanych obiektów w mieście, ale również modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Śródmieściu oraz dzielnicach Bytomia. Realizacja tych inwestycji będzie kosztować budżet miasta ponad 7 mln zł.

W przyszłym roku będziemy kontynuować rozpoczęte już projekty rewitalizacyjne na terenie Kolonii Zgorzelec, ale także w Śródmieściu i Rozbarku. Kluczowymi projektami, które planujemy zakończyć na przełomie 2022/2023 jest utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Śródmieściu i Rozbarku za ponad 20 mln zł i termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości w Śródmieściu za prawie 24 mln zł

- mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Z innych inwestycji związanych z mieszkalnictwem są projekty związane z likwidacją niskiej emisji i termomodernizacją budynków miejskich za ponad 3,5 mln zł, a także rozpoczęcie remontu 2 budynków i 40 lokali mieszkalnych w Bobrku na łączną kwotę ponad 9 mln zł. W 2022 roku mieszkańcy skorzystają również z nowych inwestycji sportowych, które właśnie są na ukończeniu. Mowa oczywiście o nowym boisku piłkarskim w Rozbarku oraz rolkowisku przy ul. Pułaskiego.

W przyszłym roku rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej inwestycji przez młodych piłkarzy Polonii Bytom. Za ponad 30 mln zł powstanie nowy obiekt przy ul. Piłkarskiej z zapleczem do trenowania i budynkiem klubowym

- mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Budżet w liczbach. Rosną wydatki na oświatę, mieszkalnictwo i transport

Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, budżet gminy Bytom przekroczy 1 mld zł. Dochody miasta wyniosą ponad 1 mld zł, zaś wydatki 1,1 mld zł, tym samym deficyt miasta w 2022 roku wyniesie nieco ponad 105 mln zł. W 2022 roku najwięcej z budżetu miasta wydamy na oświatę i wychowanie - ponad 366 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - ponad 158 mln zł, transport i łączność - 89 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska około 119 mln zł oraz na pomoc, politykę społeczną i ochronę zdrowia ponad 240 mln zł (zmniejszenie nakładów na politykę społeczną związane jest z przejęciem wypłat środków pieniężnych z programów „500+" i „Dobry start. 300 plus" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Na działania związane z kulturą fizyczną oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczymy ponad 34 mln zł, zaś na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową około 17 mln zł.

Rosnące wydatki na bieżące funkcjonowanie miasta, utrzymanie jego infrastruktury, a także konieczność realizacji najważniejszych inwestycji ma wpływ na deficyt budżetowy gminy

- mówi skarbnik miasta Ewa Tomczak.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy deficyt w wysokości ponad 105 mln zł. Pokryjemy go między innymi z długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku na rynku krajowym oraz przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Warto jednak podkreślić, że zaciągnięcie kredytu nastąpi wyłącznie w sytuacji, kiedy gmina będzie pewna, że zaplanowane inwestycje będą realizowane w 2022 roku i następnych latach - dodaje Skarbnik Miasta.

Przyjęty 20 grudnia projekt budżetu miasta na 2022 roku otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 23 radnych - radni nie zgłosili żadnych poprawek do budżetu. 

Tak prezentują się najważniejsze części budżetu Bytomia na 2022 rok

  • Dochody - 1 mld 12 mln 248 tys. 703 zł;
  • Wydatki - 1 mld 118 mln 28 tys. 234 zł;
  • Przychody - 129 mln 797 tys. 881 zł;
  • Rozchody - 24 mln 18 tys. 350 zł;
  • Deficyt - 105 mln 779 tys. 531 zł

Źródło: UM Bytom


Komentarze