Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
1 °C
AAA

Niebezpieczne odpady w częstochowskim szpitalu. Sanepid komentuje

Miasta
Kilkadziesiąt czerwonych worków i plastikowych pojemników, w których zgodnie z procedurami przechowuje się materiały niebezpieczne leżało na... korytarzu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie! O szokującej sprawie informowaliśmy Państwa w piątek. Dziś sprawę skomentował śląski Sanepid.

Do chwili, gdy ukazał się ten artykuł Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie otrzymał informacji o ewentualnych problemach związanych z odbiorem i przechowywaniem odpadów medycznych w szpitalach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, zarówno tych nadzorowanych bezpośrednio, jak i tych nadzorowanych przez PPIS województwa śląskiego. 

Śląski sanepid odpowiedział jednak na nasze pytania dotyczące przechowywania i utylizacji odpadów medycznych oznakowanych kolorem czerwonym powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975). To samo, na które powoływaliśmy się w poprzedniej publikacji. 

czytaj także: Niebezpieczne odpady. Szpital odpiera zarzuty!

Dowiadujemy się więc, że odpady medyczne powinny być przechowywane w szpitalach w sposób selektywny w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo stacjonarnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych.

Jak czytamy dalej odpady medyczne zakaźne o kodzie 18 01 02* magazynuje się w temperaturze do 10 stopni C, a ich czas przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin, a w przypadku odpadów medycznych zakaźnych o kodzie 18 01 03* (czyli tych widocznych na nadesłanych do nas zdjęciach - przyp.red.) powinno odbywać się w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC - nie dłużej niż 30 dni.

Jak informuje Sanepid - odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych ze szpitala zajmują się specjalistyczne firmy na podstawie zawartych między stronami umów. Każdy podmiot leczniczy posiada opracowaną i wdrożona procedurę postępowania z odpadami medycznymi opracowana zgodnie z zapisami cytowanego na wstępie rozporządzenia.


Komentarze