Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
9 °C
AAA

Niebezpieczne odpady medyczne w szpitalnym korytarzu? Szpital odpiera zarzuty

Artykuły
Kilkadziesiąt czerwonych worków i plastikowych pojemników, w których zgodnie z procedurami przechowuje się materiały niebezpieczne leżało na... korytarzu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie! Z naszych informacji wynika, że do tej części szpitala mógł wejść praktycznie każdy. Jako pierwsi opublikowaliśmy szokujące zdjęcia! Przedstawiciele szpitala odpierają zarzuty i obarczają winą... firmę, która nie odebrała śmieci na czas. Jak tłumaczą - odpady zostały już usunięte, a zagrożenia epidemiologicznego nie ma!

O sprawie informowaliśmy dzisiaj. Jeden z czytelników przesłał nam zdjęcia i informację o tym, że przez dłuższy czas Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie miał składować odpady medyczne w dostępnym dla wszystkich miejscu. Materiały przetrzymywane były w workach i pojemnikach czerwonych. Ten kolor oznacza m.in. materiały zakaźne takie jak bandaże, tampony oraz rękawiczki z śladami płynów ustrojowych, a nawet mogą to być kończyny ciała po amputacjach. 

CZYTAJ TAKŻE - Makabra w szpitalu! Góra materiałów zakaźnych i amputowane części ciała na korytarzu?

Szpital przesłał do nas oświadczenie, w którym wyjaśnia całą sytuację.

Odpady medyczne pochodzące z bieżącej działalności Szpitala są wywożone codziennie. Ostatni wywóz miał miejsce w dniu dzisiejszym (7.02.2020) około godziny 12.00. W trakcie jednego transportu ze Szpitala wywożonych jest od 1 do 1,8 tony odpadów. Przed wywozem wszystkie odpady medyczne są zabezpieczane w magazynie odpadów lub wyznaczonych do tego miejscach przyległych do magazynu. Co półtorej godziny miejsca te są czyszczone i dezynfekowane, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko skażenia.

Zrobione zdjęcia to efekt tego, iż na czas nie został odebrany jeden z transportów. Odpady złożone obok magazynu były w pełni zabezpieczone. Zostały już całkowicie usunięte. Obecnie wszystkie odpady są składowane w magazynie.

Biuro Prasowe

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

Próbowaliśmy się skontaktować z firmą REMONDIS, jednak nie udało nam się dodzwonić. Wysłaliśmy e-mail z zapytaniem, jednak nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ostatecznie szpital po naszej interwencji błyskawicznie uporał się niebezpieczeństwem. Według dyrektora materiały zakaźne nie zalegają już w tym miejscu.  

O tym w jaki sposób takie materiały powinny być składowane mówi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Rozporządzenie określa warunki, w jakich powinny być przechowywane materiały, również te o sygnaturze 18 01 03 (jeden z pojemników jest oznaczony takim kodem). Dokument wyjaśnia to w § 7:

1) posiada niezależne wejście;

2) jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

3) posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;

4) jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

5) posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp;

6) posiada miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, a w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów;

7) jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia;

8) posiada wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych;

9) posiada zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów. 

Rozporządzenie określa również, że w takim pomieszczeniu musi być dostęp do bieżącej wody oraz wyznaczone miejsce do środków czystości. Dokument przedstawia również warunki, jakie muszą spełniać pomieszczenia służące wstępnemu magazynowi:


1) jest przeznaczone i przystosowane do wstępnego magazynowania odpadów;

2) posiada uszczelnione podłoże i zorganizowane dojazdy lub dojścia;

3) jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

4) jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

5) jest zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym zadaszone;

6) jest utrzymywane na bieżąco w czystości.

Treść całego rozporządzenia dostępna jest POD TYM LINKIEM

Jak informuje szpital została już uruchomiona procedura wyłonienia nowej firmy, która zajmie się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych.

Na stronie Szpitala została zamieszczona informacja z tzw. otwarcia ofert. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest REMONDIS Medison sp. z o.o. Oferta podlega obecnie badaniu i ocenie.


Komentarze