Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
12 °C
AAA

Metropolia ogłosiła przetarg na wykonanie jej strategii rozwoju

Wiadomości
TAGIGZM
Fot. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na opracowanie jej strategii rozwoju na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. - poinformował podczas środowych obrad zgromadzenia GZM przewodniczący zarządu Kazimierz Karolczak.

Zgodnie z treścią zamówienia strategia ma powstać do końca października 2022 r.

W listopadzie 2018 r. zgromadzenie GZM przyjęło "Program działań strategicznych" do 2022 r., będący obecną podstawą działań GZM - w kontekście kształtowania się nowej europejskiej perspektywy finansowej oraz w czasie wypracowywania strategii.

Wstępne prace nad długoterminową strategią GZM trwają od maja 2018 r. W październiku ub. roku zgromadzenie GZM, w którego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Metropolii, uchwaliło szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii - w tym tryb prowadzenia konsultacji społecznych.

Jak wyjaśniał w środę Karolczak, długi czas przygotowywania obecnego zamówienia wiązał się m.in. z długotrwałymi pracami nad zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju państwa (weszła w życie 13 listopada ub. roku), a w niej – z systemowym powiązaniem planowania przestrzennego ze strategią rozwoju, jako jej zasadniczego elementu.

Rozpoczynanie wcześniej prac, mając wiedzę o tych zmianach, bardzo głębokich myślę, że byłoby niezasadne i powodowałoby konieczność rozpoczynania później prac od nowa. Stąd czekaliśmy, aż ustawa zostanie przyjęta i rozpoczynamy swoje działania

 – zaznaczył Karolczak.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym zakres przedmiotu zamówienia podzielony jest na cztery etapy prac: prace przygotowawcze (w tym spotkanie inauguracyjne i raport z pozyskania materiałów wejściowych, część analityczno-diagnostyczna (diagnoza stanu GZM), część delimitacyjna (obszary funkcjonalne GZM) oraz część strategiczna (strategia rozwoju GZM z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, dokumentacją kierowaną do nadzoru prawnego wojewody śląskiego oraz streszczeniem strategii).

W pracach nad strategią, prócz dokumentów od szczebla międzynarodowego po lokalny, należy uwzględnić dokumenty metropolitalne, w tym m.in. dane i opracowania zawarte na portalu InfoGZM, Program Działań Strategicznych GZM do roku 2022 oraz wyniki zrealizowanych działań czy Strategię promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 r.

W toku prac należy też uwzględnić wnioski i informacje zebrane w ramach procedury sporządzania ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GZM na przełomie 2018-2019. Procedura tworzenia tego dokumentu nie była kontynuowana z uwagi na zmianę przepisów w 2020 r.

Obecny termin składania ofert w przetargu na nową strategię GZM to 16 kwietnia br. Termin realizacji zamówienia to 15 grudnia 2022 r., przy czym dokument w całości ma być przekazany do końca października 2022 r.; termin końcowy wiąże się z uzyskaniem w jego ramach pozytywnej oceny nadzoru prawnego wojewody śląskiego.

Samorządowcy z GZM liczą, że strategia stanie się modelowym dokumentem, na którym będą mogły wzorować się inne samorządowe organizacje. Podstawą strategii będzie diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru Metropolii, a pakiet dokumentów strategicznych obejmie zagadnienia związane z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczenie tzw. obszarów funkcjonalnych. Strategia będzie podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki, w tym unijne.

Przygotowując się do zamówienia strategii m.in. w ub. roku GZM przeprowadziła kilkumiesięczny projekt "Młodzi robią Metropolię", w którym grupa 26 osób w wieku 16-25 lat, pracowała (w większości zdalnie) z pracownikami GZM i ekspertami nad rekomendacjami do strategii.

Obowiązujący w Metropolii Program działań strategicznych wyznacza na lata 2018-2022 priorytety ujęte w kategoriach: kształtowanie ładu przestrzennego i zrównoważona zielona metropolia, rozwój publicznego transportu zbiorowego i zrównoważona mobilność miejska, rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz rozwój instytucjonalny.

(PAP)


Komentarze