Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
1 °C
AAA

Częstochowa: radni przyjęli uchwałę w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wiadomości
foto: facebook.com/czewa
Częstochowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.

Przystąpienie do prac planistycznych jest związane z działaniami podejmowanymi przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy w zakresie regulacji terenowo–prawnych.

Zmiana planu miejscowego obejmuje fragment obszaru, będącego przedmiotem obowiązującej uchwały Nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte, na który składają się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN1, MN2 i KDD5.

Zakłada się, że fragmentaryczna zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, w zakresie przeznaczenia terenów: MN1 i MN2 oraz niektórych ustaleń z zakresu zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania tych terenów, istotnie zwiększy potencjał inwestycyjny obszaru objętego opracowaniem.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 roku.

źródło: UM Częstochowa


Komentarze