Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
10 °C
AAA

Burmistrz, radni i sołtys interweniują w sprawie stawu Rontok

fot. UM Pszczyna
Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, radni Leszek Szczotka, Andrzej Wojtanowicz, Zdzisław Grygier, a także Joanna Skrzypczyk, sołtys Rudołtowic interweniują w sprawie stawu Rontok Duży.

Z Urzędu Miejskiego wysłano pisma do dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wezwanie spółki Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o. o. do usunięcia w ocenie Gminy Pszczyna zaistniałych zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, wynikających z prowadzonej naprawy szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, poprzez likwidację, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego Stawu Rontok Duży, a także o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania spółce Modern Solution For Environment Sp. z o. o. przywrócenia poprzedniej funkcji Stawu Rontok Duży.  

W ocenie wnioskodawcy, proces całkowitej likwidacji zbiornika Rontok Duży przyczyni się do pogorszenia warunków gruntowo - wodnych na terenie położonym na północ od zbiornika, zniszczenia ekosystemu zbiornika oraz utraty siedlisk ptactwa wodnego, które dotychczas żerowało i gniazdowało w obrębie tego zbiornika, a także znacznie zmniejszy potencjał retencyjny na tym terenie i spowoduje występowanie szkód w wyniku braku odpływu wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo wykorzystywanie materiału skalnego pochodzącego z działalności górniczej może spowodować wymywanie z nich zanieczyszczeń i ich przenikanie do złoża borowiny oraz wód podziemnych i powierzchniowych ze szkodą dla pobliskich nieruchomości - czytamy w wysłanym piśmie.

W sprawie składowania odpadów burmistrz Dariusz Skrobol interweniował już w 2016 roku. Na jego wniosek prokuratura prowadziła śledztwo, które rok później zostało umorzone.

Obecnie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie na podstawie przepisów toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania terenu lub przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości w związku z niedozwoloną zmianą sposobu zagospodarowania, niezgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości obejmującej Staw Rontok Duży oraz działek przyległych położonych w Rudołtowicach.

Odrębne postępowanie prowadzone jest w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach. Burmistrz Czechowic - Dziedzic został wyznaczony do załatwienia przedmiotowej sprawy z uwagi na to, że Gmina Pszczyna jest stroną tego postępowania.

 

Źródło: UM Pszczyna