Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
13 °C
AAA

Budynek dworca kolejowego Wilkowice-Bystra stał się własnością gminy Wilkowice

Wiadomości
foto: wilkowice.pl
W środę nastąpiło oczekiwane od wielu lat przekazanie prawa użytkowania wieczystego budynku Dworca Kolejowego Wilkowice-Bystra na rzecz Gminy Wilkowice wraz z częścią pasa drogowego ul. Dworcowej.

Klucze do budynku wójtowi Gminy przekazał osobiście Członek Zarządu PKP S.A  Krzysztof Golubiewski.

O przekazanie budynku dworca PKP Gmina Wilkowice zabiegała od wielu lat i tak raz była bliżej, raz dalej od tego celu. Raz rozmowy toczyły się, to znowu były na jakiś czas wstrzymywane. Ostatnie dwa lata przyniosły znaczący przełom, ale droga do niego była raczej kręta.

Pierwsze oficjalne porozumienie w sprawie przekazania Dworca Gminie Wilkowice wraz z terenami przyległymi, zostało podpisane już w roku 2016. W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami i koniecznością dokonywania bieżących uzgodnień ze spółkami grupy PKP, porozumienie było kilkakrotnie modyfikowane i aneksowane. Kilka lat trwały także szeroko zakrojone prace związane z podziałami geodezyjnymi oraz ustanawianiem prawa służebności przesyłu mediów umieszczonych w pasie drogowym ul. Dworcowej.

Punktem przełomowym w tym procesie było uzyskanie zgody odpowiedniego Ministra na zbycie Dworca na rzecz Gminy Wilkowice. Ostatecznie, po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i dokumentów, w dniu dzisiejszym doszło do podpisania aktu notarialnego.

Gmina Wilkowice otrzymała budynek Dworca oraz część pasa drogowego ulicy Dworcowej nieodpłatnie, zobowiązując się jednocześnie do zapewnienia w części budynku (ok. 10% powierzchni) miejsca do obsługi pasażerów. Docelowo w części tej zostaną zlokalizowane sanitariaty oraz poczekalnia.

Źródło: Gmina Wilkowice