Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
18 °C
AAA

Bieruński Bon Żłobkowy - nowa forma wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3

fot. pixabay.com
Gmina Bieruń wspiera podmioty prowadzące żłobki na jej terenie, poprzez dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.

Dotychczas dotacja wypłacana była z budżetu Gminy niepublicznym żłobkom - na podstawie umowy dotacyjnej, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki obniżając tym samym koszty ponoszone przez rodziców.

Od lipca 2022 r. dotacja wypłacana będzie w wysokości 300 zł miesięcznie jako świadczenie pn. „Bieruński bon żłobkowy” na podstawie wniosku złożonego przez rodzica.
Celem świadczenia "Bieruński Bon Żłobkowy" jest dodatkowe - poza rządowym - wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Bieruń, ponosząc z tego tytułu koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach.

Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku.

Kto dostanie bon żłobkowy?

Aby ubiegać się o bon, należy:

  • zamieszkiwać wraz z dzieckiem na terenie Gminy Bieruń,
  • rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Bieruń,
  • być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową,
  • nie przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, tacierzyńskim lub wychowawczym na dziecko, na które ubiegamy się o bon,
  • sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem,
  • posiadać zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek na terenie Gminy Bieruń,
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Bon zostanie przyznany także jeżeli nie jesteśmy zatrudnieni lub nie wykonujemy innej pracy zarobkowej ponieważ:

  • jesteśmy osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • kontynuujemy naukę w systemie dziennym.

Świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane pod warunkiem udokumentowania przez rodzica poniesienia opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

Wnioski będzie można składać przez cały rok kalendarzowy, począwszy od 1 lipca 2022 r. zarówno w formie papierowej jak również elektronicznie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wzór wniosku wraz z regulaminem już wkrótce będzie dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Bieruński Bon Żłobkowy.

Szczegółowych informacji na temat "Bieruńskiego Bonu Żłobkowego" udziela Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych udziela informacji w sprawie bonu żłobkowego pod adresem e-mail: ns@um.bierun.pl oraz numerami telefonów: 32 708 09 41 lub 32 708 09 40.

Źródło; UM Bieruń