Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
1 °C
AAA

Absolutorium i wotum zaufania za 2019 dla burmistrza Ustronia Przemysława Korcza

Absolutorium, wotum zaufania, powstanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej – to tylko kilka z kwestii w ramach porządku obrad, jakie rozpatrywane były w czwartek, 25 czerwca na XVII Sesji Rady Miasta Ustroń.

Była to kolejna sesja w trybie online, poprowadzona przez Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń – Marcina Janika w obecności 13 radnych. Porządek obrad posiedzenia składał się z 23 punktów, wśród których pkt 6 brzmiał „Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2019.” oraz pkt 9 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2019.”

Wotum zaufania to nowa instytucja w polskim porządku prawnym. Radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi po raz drugi – pierwszy raz w roku 2019. Jest to bardzo ważne, bowiem dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania włodarza.

Przy głosowaniu nad wotum zaufania wstrzymał się radny Paweł Sztefek, ale już absolutorium burmistrz uzyskał jednogłośnie. Przedstawiony został także „Raport o stanie miasta” za rok 2019. 

Wotum zaufania to ustosunkowanie się rady miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w rzeczonym raporcie. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019. Dotyczy w szczególności realizacji programów i strategii oraz uchwał rady gminy, jak i budżetu obywatelskiego.

Ważną sprawą było utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Tutaj radni już nie byli tak jednogłośni, jak przy absolutorium. Przeciwko ZS-P nr 1 głosowali Jadwiga Krężelok i Piotr Roman, z kolei wstrzymała się radna Daria Staniek oraz Paweł Sztefek.

Utworzenie ZS-P nr 1 było już szeroko konsultowane, rozpatrywała to na swym posiedzeniu  Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Ustroń oraz była to realizacja jednego z wniosków audytu oświatowego, który Urząd Miasta Ustroń przeprowadził w 2019 r.

Co ważne – w odniesieniu do najbliższych lat i prognoz demograficznych – połączenie Przedszkola nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 1 umożliwi zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych. Decyzja ta uzasadniona jest również względami praktycznymi i ekonomicznymi  bowiem Dyrektor Przedszkola nr 1 w Ustroniu z dniem 1 września br. przechodzi na emeryturę. – Połączenie tych placówek w żaden sposób nie ogranicza odrębności rad pedagogicznych i rad rodziców – przekonywała na sesji kierownik Centrum Usług Wspólnych Sylwia Moskal. Zmiana tak naprawdę ma charakter organizacyjny i nie wpłynie na zakres obecnego zatrudnienia.

Przemysław Korcz przedstawił korzyści płynące z takiego rozwiązania, korzyściach dla samych dzieci, co wielokrotne podkreślał na sesji.

Będzie to m.in. możliwość korzystania przez przedszkolaków z pomocy nauczycieli specjalistów, tak bardzo potrzebnych –  np. logopedów. To także poszerzenie możliwości placówki o zaplecza sportowe szkoły – sala gimnastyczna, czy boisko, ale i wiele innych

mówi burmistrz.

Ponadto, burmistrz dał jasny i wyraźny sygnał, że na remont budynku Przedszkola nr 1 zostały już zagospodarowane i wydane tak duże kwoty – co więcej: planowane są kolejne prace, że powinno to wytrącać wszystkim jakiekolwiek „argumenty” o ewentualnej likwidacji Przedszkola, od czego włodarz spod Czantorii całkowicie się odżegnuje, przytaczając racjonalne i obiektywne powody.


Komentarze