Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
15 °C
AAA

600 dzików do odstrzału. Tak zadecydował Sejmik Województwa

W związku m.in. z rosnącą wartością odszkodowań za szkody w gospodarstwach rolnych Sejmik Woj. Śląskiego zgodził się w poniedziałek na odstrzał redukcyjny 600 dzików na terenie części powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, tarnogórskiego i myszkowskiego.

Uchwała w tej sprawie została w poniedziałek przyjęta przez sejmik, przy sprzeciwie części opozycji. Projekt uchwały, którego nie było w pierwotnym porządku poniedziałkowych obrad, zgłosiła członek zarządu woj. śląskiego Beata Białowąs.

Jak wynika z udostępnionego PAP przez urząd marszałkowski uzasadnienia projektu uchwały, samorządowcy i mieszkańcy z terenu powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, tarnogórskiego i myszkowskiego sygnalizowali samorządowi województwa narastający problem związany z rosnącą populacją dzików.

„Zagraża to zdrowiu i życiu ludzi, ponieważ gromady dzików wkraczają na tereny zurbanizowane miast i gmin, niszcząc tereny zielone oraz uprawy rolne, zwiększa się również liczba kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt, a także następuje niekontrolowane przemieszczanie się dzika do obwodów, w których prowadzona jest prawidłowa gospodarka łowiecka” – napisano w uzasadnieniu.

Wskazano, że od 2018 r. wzrasta tendencja liczby tzw. szkód łowieckich w gospodarstwach rolnych na terenie wymienionych powiatów. W 2018 r. wypłacono tam odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. przez dziki w wysokości 145,7 tys., a w ub. roku – 377,6 tys. „Powyższe dane potwierdzają znaczący wzrost szkód łowieckich spowodowanych przez dziki, co potwierdza fakt wzrostu populacji dzika na przedmiotowym obszarze” – wskazano.

Na obszarze tym nie jest możliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej, ponieważ WSA w Gliwicach w wyroku z 20 lipca 2016 r. (…) stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Woj. Śląskiego z 21 stycznia 2013 r. w przedmiocie ustanowienia obwodów łowieckich w części dotyczącej obwodów łowieckich nr 85, 86 i 97
– wyjaśniono uściślając, że z tego powodu obwody te prawnie nie istnieją.

Przypomniano, że jeżeli zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza działania mające na celu ograniczenie ich populacji. Miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji określa wówczas uchwałą regionalny sejmik.

W uzasadnieniu poniedziałkowej uchwały wskazano, że jej projekt był opiniowany: Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Katowicach i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach wyraziły opinie pozytywne. Fundacja S.O.S. dla Zwierząt nie poparła pomysłu ograniczenia na tym terenie populacji dzika – zastrzeżono.

Poniedziałkowa uchwała określiła, że odstrzał 600 dzików należy prowadzić zgodnie z przepisami regulującymi okresy polowań na zwierzęta łowne, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz; odstrzału dokonają myśliwi posiadający odpowiednie uprawnienia wskazani przez PZŁ, tusze odstrzelonych zwierząt zostaną sprzedane w punktach skupu, a środki ze sprzedaży trafią na rachunek wskazany przez wojewodę śląskiego.

Do uchwały załączono mapkę, z której wynika, że odstrzał będzie prowadzony w większej części gminy Siewierz i części gminy Bobrowniki w pow. będzińskim, na znacznej części gminy Ożarowice w pow. tarnogórskim, we fragmentach gmin Poręba, Łazy i Zawiercie pow. zawierciańskiego oraz na skrawku pow. myszkowskiego. PZŁ powinien zdać informację o terminie oraz liczbie odstrzelonych zwierząt do 30 kwietnia 2021 r.

Źródło: PAP
Foto: Pixabay.com


Komentarze