W Katowicach powstaną cztery nowe parki?

8 park osiedle norma Fot R Ka A Aomierczak

Redakcja

9 listopada 2022

Katowice postanowiły zainwestować w tereny zielone przeznaczone również do rekreacji. Już rozpoczęto postępowania przetargowe na nowe zielone przestrzenie, które mają pojawić się na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej.

Trwa postępowanie przetargowe na stworzenie czterech parków na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej oraz modernizację rejonu Stawu Kajakowego na terenie Katowickiego Parku Leśnego. Łączny budżet na inwestycję to prawie 48 mln zł. Zgłosiły się już firmy gotowe podjąć się tego wyzwania, teraz Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach analizuje oferty, by znaleźć najlepszą. 

Parki to jednak nie tylko drzewa, ale i różnorodne możliwości spędzenia czasu wolnego. Budowane tereny zielone zostaną wypełnione strefami edukacyjnymi, miejscami do uprawiania sportu i placami zabaw. Ponadto zasadzonych będzie 350 drzew oraz tysiące bylin, krzewów, pnączy i traw. 

W Kostuchnie nowy park ma powstać pomiędzy ul. Smugową, Wantuły, Lnianą i Adamczyka. Na zagospodarowanym terenie pojawią się między innymi punkt widokowo obserwacyjny, miejsca do uprawiania sportu, strefa z grami edukacyjnymi. W Ochojcu, w pobliżu rzeki Ślepiotki, modernizację przejdzie teren o powierzchni około 3 hektarów. Ma on zachować swój leśno-łąkowy charakter, a jednocześnie zostać uporządkowany, by spędzanie tu wolnego czasu było bezpieczne i przyjemne.

Nowa przestrzeń parkowa pojawi się także w okolicy ulic Leopolda i Le Ronda. Tam oprócz placu zabaw i strefy edukacyjnej pojawi się między innymi ogród sensoryczny, łąka ekologiczna, platformy widokowe oraz wieża do obserwacji ptaków. Oprócz stworzenia czterech nowych parków przebudowany zostanie także  obszar w pobliżu Stawu Kajakowego, gdzie zrewitalizowane zostaną alejki oraz krąg taneczny, powstanie nowe oświetlenie parkowe i zasilanie sceny, a ponadto część terenu zostanie podniesiona.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.5µg/m3 PM2.5: 10.9µg/m3