Sprzata My Dzielnice fot Agnieszka Majnusz
Wiadomości 11 maja 2022

Subotnik ukraińsko-polski. Ukraińcy, wspólnie z katowiczanami posprzątają Ligotę