Piesek wyciągnięty spod gruzów
Lokalne 27 stycznia 2023

Z gruzów katowickiej kamienicy wyciągnięto pieska!