Masterchef z wizytą w tyskim urzędzie
Lokalne 30 grudnia 2022

Zwycięzca programu Masterchef odwiedził tyski magistrat