Kamera termowizyjna DG
Wiadomości 13 stycznia 2021

Huta ArcelorMittal w oku kamery termowizyjnej