020921 cieszyn 27
Wiadomości 4 września 2021

Blisko 120 rekrutów przystąpiło do żołnierskiego egzaminu. W sobotę, 4 września uroczysta przysięga wojskowa