2015 Woodstock Aleksander Doba
Lokalne 13 stycznia 2023

Radni podjęli decyzje, Aleksander Doba będzie miał swoją ulicę w Gliwicach!